Ognisko Wrocław – Parafia św. Ignacego Loyoli, ul. W. Stysia 16

Parafia

Spotkania w Parafii pw. Św. Ignacego Loyoli we Wrocławiu, ul. Wincentego Stysia 16 - w drugą sobotę miesiąca rozpoczynają się o godz. 15:00 Mszą Św. w intencji ratowania małżeństw. Duszpasterzem wspólnoty jest o. Jan Konior SJ. Parafia pw. Św. Ignacego Loyoli >>>

Stowarzyszenie OPP

program do pit - darmowy

14 maja odbyło się kolejne już szóste spotkanie ogniska Sychar we Wrocławiu. W trakcie spotkania osoby uczestniczące w rekolekcjach majowych w Górce Klasztornej dzieliły się swoimi świadectwami. Jeżeli ktoś chce jeszcze raz je przeżyć lub przeżyć po raz pierwszy podaję adres:
http://www.rekolekcje.sychar.org/

Spotkanie kwietniowe (02.04.2011) odbyło się w duchu modlitwy. Rozpoczęliśmy Mszą św, a następnie uczestniczyliśmy w Adoracji przed Najświętszym Sakramentem. Pamiętaliśmy w tym dniu o modlitwie w intencji Ojca Św. Jana Pawła II w 6 rocznicę śmierci. Ojciec Witold zainicjował śpiew, podczas którego motywem przewodnim były słowa Ojca Św.: ” Szukałem Was, a teraz Wy przyszliście do mnie”. Po spotkaniu modlitewnym udaliśmy się do kina Helios na film pt. „Szukałem Was”, a następnie z grupa sycharowską uczestniczyliśmy w Apelu poświęconym ku pamięci Ojca Św. Podczas tego wieczoru towarzyszyła nam piosenka „Barka”, która Ojciec Św. tak bardzo lubił śpiewać:
http://www.youtube.com/watch?v=EsiW4c0opUI
W spotkaniu uczestniczyło 10 osób.

Nasze marcowe (5.03.2011) spotkanie rozpoczęliśmy o g. 15 koronką do Miłosierdzia Bożego, a następnie Ojciec Witold odprawił Msze Św. w intencji naszych małżeństw. Następnie w salce katechetycznej omówiliśmy sprawy organizacyjne naszej wspólnoty wrocławskiej. Dziękujemy Agnieszce za zaangażowanie się w przygotowanie i poprowadzenie grupy muzycznej, bo przecież „muzyka jest mową duszy”. Nasze spotkania odbywać się będą teraz co miesiąc, w każdą drugą sobotę miesiąca. Chwała Panu, że do naszej wspólnoty docierają „nowe sycharki”. Było nas już 12 osób.

Na trzecim już spotkaniu Ogniska Sychar, które odbyło się 12.02.2011, Ojciec Witold przypomniał nam, iż 28 listopada 2010 – w I Niedzielę Adwentu, rozpoczął się w Archidiecezji Wrocławskiej Rok Biblijny. Motto roku: „ABY SŁOWO BOŻE STAŁO SIĘ DLA NAS ŻYWE – SKUTECZNE – PRZENIKAJĄCE”. W związku z tym rozpoczęliśmy cykl spotkań biblijnych od rozważań nad Księgą Rodzaju (Rdz 12). Przemiana Abrama w Abrahama, postawa jego żony Sary – to główny temat rozważań nad Słowem Bożym. Jest to historia małżeństwa wiernego, ale niepozbawionego wad. Brak wiary Abrahama i Sary przejawiał się w niepełnym zaufaniu Bogu. Nie byli doskonali, ale miłowali Pana i przestrzegali Jego przykazań. Ostatecznie są oni przykładem prawdziwej wiary. Bóg objawia siebie w życiu tych dwojga ludzi, a dzieje małżeństwa odwzorowują samego Boga. Pytanie do dyskusji podane przez duszpasterza: W czym małżeństwo przypomina Boga? Padały odpowiedzi: przez płodność, zgodność, jedność, a przede wszystkim przez miłość – ofiarowanie siebie nawzajem.

Link do Psalmu Abrahama Piotra Rubika – z płyty Psałterz Wrześniowy
http://www.youtube.com/watch?v=-TvnJHkFpeE

Nasza wspólnota liczyła w tym dniu 10 osób. Za każdym razem przychodzi parę nowych „sycharków”. Chwała Panu!

Na spotkanie w sobotę -15 stycznia, przyszło 10 osób. O godz. 11 rozpoczęliśmy Mszę św. kolędą „Anioł pasterzom mówił..”. Usłyszeliśmy wtedy jak pięknie śpiewa i gra na gitarze nasz duszpasterz, Ojciec Witold. Chwała Panu za takie talenty. Miło zrobiło się każdemu z nas na sercu. Podczas Mszy św. został odczytany list do Hebrajczyków: „żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca” (Hebr. 4:12), który stał się tematem rozważań podczas kazania. Po błogosławieństwie przeszliśmy do salki katechetycznej. Ojciec Witold odczytał fragment ewangelii św. Jana 4,5 – 23, w którym to przybliżył nam słowo Sychar. Zaznaczył, że jeżeli otwieramy się na prawdę następuje „mesjańskie” otwarcie się na zbawienie. Jezusa słowa powodują, iż pękają blokady, następuje ożywienie serca. Po krótkiej, ale ożywionej dyskusji z przyjemnością i radością kolędowaliśmy przy dźwiękach gitary. Zakończyliśmy spotkanie modlitwą o odrodzenie małżeństwa.

4 grudnia 2010r odbyło się inauguracyjne spotkanie Ogniska Sychar w Parafii św. Ignacego Loyoli we Wrocławiu. W spotkaniu uczestniczyło 10 osób. O godz. 15 rozpoczęliśmy Koronką do Miłosierdzia Bożego, następnie nasz opiekun duchowy Ojciec Jezuita Witold Trawka, odprawił Mszę św. Po Mszy św. przeszliśmy wraz z Ojcem do salki, gdzie omówiliśmy sprawy organizacyjne i podzieliliśmy się swoimi doświadczeniami. O.Witold podsumowując nasze spotkanie, w duchu Ignacego Loyoli, powiedział iż „najważniejsze w życiu człowieka jest pragnienie, a jak zabraknie pragnienia to pragnienie pragnienia”. Myślę, że trzeba otworzyć nasze serca na pragnienie Bożej miłości, bo „kiedy Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na swoim miejscu” (Św. Augustyn).

Zapraszamy wszystkich serdecznie na kolejne spotkanie i modlitwę we Wspólnocie.

Dziękujemy Andrzejowi za przybycie, aby wraz z nami „wrocławskimi sycharkami” otworzyć ognisko.

***

Zabierz, Panie, i przyjmij całą moją wolność,
moją pamięć,
mój rozum i całą moją wolę,
wszystko co mam i posiadam,
Ty mi to dałeś,
Tobie to, Panie, oddaję.

Wszystko jest Twoje,
rozporządzaj według całej swojej woli.

Daj mi Twoją miłość i łaskę,
gdyż one mi wystarczają.

św. Ignacy Loyola

Kronika