Ognisko Wrocław – Parafia św. Ignacego Loyoli, ul. W. Stysia 16

Parafia
Spotkania w Parafii pw. Św. Ignacego Loyoli we Wrocławiu, ul. Wincentego Stysia 16 - w drugą sobotę miesiąca rozpoczynają się o godz. 15:00 Mszą Św. w intencji ratowania małżeństw. Duszpasterzem wspólnoty jest o. Jan Konior SJ. Parafia pw. Św. Ignacego Loyoli >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Kronika Ogniska

14.01.2012 odbyło się kolejne spotkanie Wspólnoty Sychar we Wrocławiu. Rozpoczęło się modlitwą Anioł Pański, a następnie Ojciec Witold odprawił uroczystą Mszę św. Podczas homilii rozważaliśmy Ewangelię wg św. Mateusza 9.12-13. Usłyszeliśmy, iż Jezus przychodzi właśnie do takich jak my – do grzeszników. Bo lekarza potrzebują Ci, którzy są chorzy, a nie zdrowi. Nasze małżeństwa są „chore”, więc prosiliśmy Pana, aby uleczył nas i naszych współmałżonków. Po Mszy św. spotkaliśmy się w salce katechetycznej, aby odpowiedzieć sobie na pytanie: czym dla nas jest epifania czyli Objawienie Pańskie i jak w związku z tym przeżywaliśmy Święta Bożego Narodzenia.
W spotkaniu uczestniczyło 7 osób.

10.12.2011 r uczestniczyliśmy w parafialnych rekolekcjach „Zasłuchani w Słowo”. Rozpoczęliśmy o g. 12.00 modlitwą Anioł Pański, następnie uczestniczyliśmy w „szkole” lectio divinia czyli usłyszeliśmy jak „pobożnie” czytać Pismo Św. Podczas medytacji przed Najświętszym Sakramentem wsłuchiwaliśmy się w głos Pana i prosiliśmy o błogosławieństwo. Kulminacją spotkania była Eucharystia, a po niej odbyło się krótkie spotkanie w salce katechetycznej. Podzieliliśmy się swoimi doświadczeniami i powitaliśmy kolejnych uczestników we Wspólnocie Sychar. W spotkaniu Sychar uczestniczyło 7 osób.
Dziękujemy wspólnocie Parafialnej za zaproszenie i możliwość uczestniczenia w rekolekcjach.

Na listopadowym spotkaniu było nas 12 osób. Najpierw została odprawiona Msza Św., a następnie „sycharki” pojechały na otwarcie nowego Ogniska w Legnicy. Na otwarciu tym było ok. 40 osób, 3/4 to obecni Sycharowicze – z Trójmiasta, Opola,Wrocławia, Warszawy, Bydgoszczy i Sulechowa. Po Mszy św. o g. 17.00 odbyło się spotkanie na którym podzieliliśmy się naszymi doświadczeniami na temat wyborów i o tym na czym nam zależy. Droga ta nie jest łatwa, ale jest nadzieja, a to jest coś z czego często korzystamy. „Patrzeć bez lęku w przyszłość” – to słowa naszej wrocławskiej „sycharowiczki”. Świeckim opiekunem duchowym Ogniska jest „marek12b7”, który towarzyszył nam wcześniej na spotkaniach we Wrocławiu, a opiekunem duchowym ks. dr Tomasz Czernik.

Życzymy wielu Łask Bożych


Tematem naszego październikowego spotkania było : PRZEBACZENIE
Cyt. za ks. Kazimierzem Czekańskim: ” często zastanawiamy się, jaka jest najszybsza droga do zgody. Wygarnąć bliźniemu całą prawdę — czy od razu wybaczyć, jeśli dostrzeże się jego skruchę? Czekać, aby się najpierw szczegółowo wytłumaczył i wszystko wyjaśnił, a potem zobaczymy — czy też, jeśli będzie żałował i pragnął winę naprawić, ofiarować mu przebaczenie? Jaka jest najszybsza droga do pojednania: przebaczenie czy miłość? Jezus przebaczył jawnogrzesznicy jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. Przebaczenie i miłość tak bardzo od siebie zależą, że raz jedno, raz drugie jest przyczyną lub skutkiem. Dlaczego przebaczać? Przebaczenie należy do istotnych środków realizowania zasady „Zło dobrem zwyciężaj”. Przebaczenie rozlewa radość w sercu darującego winę i w sercu tego, któremu darowano. Przynosi pokój i zgodę.” Koniec cytatu
Więcej na stronie:
http://www.opoka.org.pl/b…11zwykly-1.html

Cieszymy się, że na nasze spotkanie przyszło parę nowych „sycharków”. Serdecznie witamy

Po przerwie wakacyjnej Wspólnota Sychar (8 osób) we Wrocławiu spotkała się na wspólnej modlitwie 10.09.2011 r w kościele Ojców Jezuitów. Po Mszy Św. wróciliśmy do wakacyjnych wspomnień z pobytu w Ustroniu Górskim tzn. do Wakacji z Sycharem. Następnie Ojciec Witold rozpoczął cykl spotkań 12- krokowych. Tematem pierwszego spotkania było „Poznajemy, że jesteśmy bezradni i bezsilni wobec samego siebie”. Rozważaliśmy również fragment z Pisma Św. Mateusz 1, 18-25.

14 maja odbyło się kolejne już szóste spotkanie ogniska Sychar we Wrocławiu. W trakcie spotkania osoby uczestniczące w rekolekcjach majowych w Górce Klasztornej dzieliły się swoimi świadectwami. Jeżeli ktoś chce jeszcze raz je przeżyć lub przeżyć po raz pierwszy podaję adres:
http://www.rekolekcje.sychar.org/

Spotkanie kwietniowe (02.04.2011) odbyło się w duchu modlitwy. Rozpoczęliśmy Mszą św, a następnie uczestniczyliśmy w Adoracji przed Najświętszym Sakramentem. Pamiętaliśmy w tym dniu o modlitwie w intencji Ojca Św. Jana Pawła II w 6 rocznicę śmierci. Ojciec Witold zainicjował śpiew, podczas którego motywem przewodnim były słowa Ojca Św.: ” Szukałem Was, a teraz Wy przyszliście do mnie”. Po spotkaniu modlitewnym udaliśmy się do kina Helios na film pt. „Szukałem Was”, a następnie z grupa sycharowską uczestniczyliśmy w Apelu poświęconym ku pamięci Ojca Św. Podczas tego wieczoru towarzyszyła nam piosenka „Barka”, która Ojciec Św. tak bardzo lubił śpiewać:
http://www.youtube.com/watch?v=EsiW4c0opUI
W spotkaniu uczestniczyło 10 osób.

Nasze marcowe (5.03.2011) spotkanie rozpoczęliśmy o g. 15 koronką do Miłosierdzia Bożego, a następnie Ojciec Witold odprawił Msze Św. w intencji naszych małżeństw. Następnie w salce katechetycznej omówiliśmy sprawy organizacyjne naszej wspólnoty wrocławskiej. Dziękujemy Agnieszce za zaangażowanie się w przygotowanie i poprowadzenie grupy muzycznej, bo przecież „muzyka jest mową duszy”. Nasze spotkania odbywać się będą teraz co miesiąc, w każdą drugą sobotę miesiąca. Chwała Panu, że do naszej wspólnoty docierają „nowe sycharki”. Było nas już 12 osób.

Na trzecim już spotkaniu Ogniska Sychar, które odbyło się 12.02.2011, Ojciec Witold przypomniał nam, iż 28 listopada 2010 – w I Niedzielę Adwentu, rozpoczął się w Archidiecezji Wrocławskiej Rok Biblijny. Motto roku: „ABY SŁOWO BOŻE STAŁO SIĘ DLA NAS ŻYWE – SKUTECZNE – PRZENIKAJĄCE”. W związku z tym rozpoczęliśmy cykl spotkań biblijnych od rozważań nad Księgą Rodzaju (Rdz 12). Przemiana Abrama w Abrahama, postawa jego żony Sary – to główny temat rozważań nad Słowem Bożym. Jest to historia małżeństwa wiernego, ale niepozbawionego wad. Brak wiary Abrahama i Sary przejawiał się w niepełnym zaufaniu Bogu. Nie byli doskonali, ale miłowali Pana i przestrzegali Jego przykazań. Ostatecznie są oni przykładem prawdziwej wiary. Bóg objawia siebie w życiu tych dwojga ludzi, a dzieje małżeństwa odwzorowują samego Boga. Pytanie do dyskusji podane przez duszpasterza: W czym małżeństwo przypomina Boga? Padały odpowiedzi: przez płodność, zgodność, jedność, a przede wszystkim przez miłość – ofiarowanie siebie nawzajem.

Link do Psalmu Abrahama Piotra Rubika – z płyty Psałterz Wrześniowy
http://www.youtube.com/watch?v=-TvnJHkFpeE

Nasza wspólnota liczyła w tym dniu 10 osób. Za każdym razem przychodzi parę nowych „sycharków”. Chwała Panu!

Na spotkanie w sobotę -15 stycznia, przyszło 10 osób. O godz. 11 rozpoczęliśmy Mszę św. kolędą „Anioł pasterzom mówił..”. Usłyszeliśmy wtedy jak pięknie śpiewa i gra na gitarze nasz duszpasterz, Ojciec Witold. Chwała Panu za takie talenty. Miło zrobiło się każdemu z nas na sercu. Podczas Mszy św. został odczytany list do Hebrajczyków: „żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca” (Hebr. 4:12), który stał się tematem rozważań podczas kazania. Po błogosławieństwie przeszliśmy do salki katechetycznej. Ojciec Witold odczytał fragment ewangelii św. Jana 4,5 – 23, w którym to przybliżył nam słowo Sychar. Zaznaczył, że jeżeli otwieramy się na prawdę następuje „mesjańskie” otwarcie się na zbawienie. Jezusa słowa powodują, iż pękają blokady, następuje ożywienie serca. Po krótkiej, ale ożywionej dyskusji z przyjemnością i radością kolędowaliśmy przy dźwiękach gitary. Zakończyliśmy spotkanie modlitwą o odrodzenie małżeństwa.

4 grudnia 2010r odbyło się inauguracyjne spotkanie Ogniska Sychar w Parafii św. Ignacego Loyoli we Wrocławiu. W spotkaniu uczestniczyło 10 osób. O godz. 15 rozpoczęliśmy Koronką do Miłosierdzia Bożego, następnie nasz opiekun duchowy Ojciec Jezuita Witold Trawka, odprawił Mszę św. Po Mszy św. przeszliśmy wraz z Ojcem do salki, gdzie omówiliśmy sprawy organizacyjne i podzieliliśmy się swoimi doświadczeniami. O.Witold podsumowując nasze spotkanie, w duchu Ignacego Loyoli, powiedział iż „najważniejsze w życiu człowieka jest pragnienie, a jak zabraknie pragnienia to pragnienie pragnienia”. Myślę, że trzeba otworzyć nasze serca na pragnienie Bożej miłości, bo „kiedy Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na swoim miejscu” (Św. Augustyn).

Zapraszamy wszystkich serdecznie na kolejne spotkanie i modlitwę we Wspólnocie.

Dziękujemy Andrzejowi za przybycie, aby wraz z nami „wrocławskimi sycharkami” otworzyć ognisko.

***

Zabierz, Panie, i przyjmij całą moją wolność,
moją pamięć,
mój rozum i całą moją wolę,
wszystko co mam i posiadam,
Ty mi to dałeś,
Tobie to, Panie, oddaję.

Wszystko jest Twoje,
rozporządzaj według całej swojej woli.

Daj mi Twoją miłość i łaskę,
gdyż one mi wystarczają.

św. Ignacy Loyola

Kronika