Ognisko Wrocław – Parafia św. Ignacego Loyoli, ul. W. Stysia 16

Parafia
Spotkania w Parafii pw. Św. Ignacego Loyoli we Wrocławiu, ul. Wincentego Stysia 16 - w drugą sobotę miesiąca rozpoczynają się o godz. 15:00 Mszą Św. w intencji ratowania małżeństw. Duszpasterzem wspólnoty jest o. Jan Konior SJ. Parafia pw. Św. Ignacego Loyoli >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

W związku z moją kolejną książką na temat kryzysu małżeństwa, proszę w miarę
możliwości o podzielenie się w formie świadectwa.
Pomocą mogą służyć poniższe pytania:
1. Jak rozumiesz (cie) kryzys małżeński?
2. Jak przechodziłaś (liście) swoje kryzysy małżeńskie? Ile ich było?
3. Kto w tamtym, obecnym czasie (był, jest) dla ciebie (was) pomocą, podporą?
4. Jaką radę udzieliłabyś (byście) innym małżeństwom, jak przechodzić swoje kryzysy i jak w
nich wytrwać?
Do 30 marca bm.
Mail: jan.konior33@gmail.com

Z błogosławieństwem miłosiernego Pana,
O. Jan

 

Szczęść Boże.

Zachęcam bardzo o napisanie swojego świadectwa dla O.Jana, do jego kolejnej książki o Małżeństwie. Świadectwo to (lub jego część) będzie dołączone do tej książki (oczywiście ze zmienionymi imionami). Takie świadectwa bardzo ubogacają treści tam poruszane. Jest to nasz wkład do dobrej, Sycharowej literatury. Może komuś przez to pomożemy uniknąć błędów, przez które sami przeszliśmy? Myślę, że warto innym pomagać uniknąć kolejnej tragedii małżeńskiej. O dalsze szczegóły proszę pytać O.Jana.

Z Panem Bogiem, Janek.

 

Kronika