Ognisko Wrocław – Parafia św. Ignacego Loyoli, ul. W. Stysia 16

Parafia
Spotkania w Parafii pw. Św. Ignacego Loyoli we Wrocławiu, ul. Wincentego Stysia 16 - w drugą sobotę miesiąca rozpoczynają się o godz. 15:00 Mszą Św. w intencji ratowania małżeństw. Duszpasterzem wspólnoty jest o. Jan Konior SJ. Parafia pw. Św. Ignacego Loyoli >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Witajcie.

Zapraszamy na spotkanie naszego ogniska w sobotę, dnia 12 września 2020 r.

Spotkanie rozpoczniemy o godz. 15:00 liturgią w dolnym Kościele obejmującą Koronkę do Miłosierdzia Bożego, Mszę Świętą oraz krótką Adorację Najświętszego Sakramentu i błogosławieństwo.

Po liturgii zapraszamy na spotkanie do Sali na 5 piętrze, z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów sanitarnych.

Spotykamy się po długiej przerwie i w zmienionych  warunkach, dlatego zdecydowaliśmy zrezygnować z części formacyjnej i porozmawiać o aktualnie ważnych dla nas tematach. Chyba najważniejszym tematem jest nasza dalsza droga, nasze oczekiwania i wynikające z nich kierunki pracy ogniska.

Dla uporządkowania naszej rozmowy wyodrębniliśmy trzy tematy i związane z nimi propozycje.

Temat 1: formacja

 1. Formacja w ramach spotkań ogniska.
 2. Rekolekcje: indywidualne, wspólnotowe, osobiste.
 3. Formacja 12 kroków.
 4. Udział w grupach formacyjnych (np. Grupa biblijna realizująca program formacyjny autorstwa Mirka Ruckiego, Grupa kerygmatyczna).

Temat 2: rozwijanie wiedzy.

 1. Samokształcenie poprzez czytanie książek, i słuchanie wartościowych konferencji, korzystanie z materiałów proponowanych przez strony Sycharu.
 2. Konferencje i warsztaty przygotowywane w ramach spotkań ogniska.
 3. Korzystanie z usług zewnętrznych prelegentów.

Temat 3: budowanie wspólnoty.

 1. Podstawową formą pracy ogniska jest towarzyszenie, czyli wspieranie się nawzajem poprzez wysłuchanie, dzielenie się radościami, doświadczeniem życiowym i wiedzą. Organizacyjnie proponujemy tutaj przede wszystkim Grupę wsparcia oraz rozmowy indywidualne z opiekunem duchowym oraz członkami wspólnoty.
 2. Informacja
  Szybki obieg rzetelnej informacji ma kluczowe znaczenie w organizowaniu się ogniska, a także do realizacji konkretnych zadań. W tej chwili jedynym formalnym kanałem informacyjnym jest poczta e-mail. W celu usprawnienia przepływu informacji w naszym ognisku rozważamy utworzenie grupy na komunikatorze WhatsApp.
 3. Liturgia
  Liturgia ma wielkie znaczenia zarówno w tworzeniu wspólnoty, jak i formacji duchowej. Myślimy głównie o służbie ołtarza, diakonii muzycznej, przygotowywaniu nabożeństw okresowych, modlitwie wspólnotowej. Wygląda to obecnie u nas bardzo skromnie.
 4. Rozrywka, turystyka itp.
 5. Sprawy gospodarcze.
 6. Samopomoc, czyli wzajemna pomoc w drobnych i nie tylko, trudnościach dnia codziennego.

Wymienione tematy nie są kompletne i oczekujemy uwag, i propozycji z Waszej strony.

Chcemy jednocześnie zwrócić uwagę na istotny szczegół. Wspólnota nie będzie się rozwijała bez zaangażowania nas wszystkich, zaangażowania oczywiście zależnego od naszych możliwości. Dlatego prosimy o refleksję, w których tematach podanych wyżej lub zgłoszonych na spotkaniu widzicie możliwość swojego włączenia się i podjęcia konkretnej pracy w ognisku.

Jola i Piotr.

Kronika