Ognisko Wrocław – Parafia św. Ignacego Loyoli, ul. W. Stysia 16

Parafia
Spotkania w Parafii pw. Św. Ignacego Loyoli we Wrocławiu, ul. Wincentego Stysia 16 - w drugą sobotę miesiąca rozpoczynają się o godz. 15:00 Mszą Św. w intencji ratowania małżeństw. Duszpasterzem wspólnoty jest o. Jan Konior SJ. Parafia pw. Św. Ignacego Loyoli >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

akwila

Na spotkaniu w dniu 11 lipca 2015 roku pojawiło się około 35 osób. Spotkanie rozpoczęliśmy Koronką do Miłosierdzia Bożego, następnie Ojciec Maciej odprawił mszę świętą, podczas której wygłosił homilię. Po Mszy św. odbyła się adoracja przed Najświętszym Sakramentem oraz indywidualne błogosławieństwa Pana Jezusa.

Następnie udaliśmy się do salki na 5 piętrze, aby dzielić się swoimi „doświadczeniami” oraz aby pracować w grupach nad zadanym przez Ojca Macieja tematem. W tym miesiącu skupiliśmy się na tekście z Ewangelii z 15 Niedzieli Zwykłej – Rok „B”. Jest to Ewangelia – Mk 6, 7- 13. Stawia ona przed nami wymaganie odkrywania jak wielkie to jest – być posłanym przez Jezusa do konkretnej misji. Więc prośmy o poznanie, abyśmy wiedzieli, gdzie i jak nas Jezus posyła i jakie daje nam dary pomocne do realizacji powierzonej nam misji, czy zadania.

W sierpniu odbyły się również „wakacje z Sycharem” w Szczawnicy w dniach 19.08 – 26.08.

Ojciec Maciej wygłosił homilie, których można posłuchać poniżej (pliki audio dostępne są na poniższej stronie internetowej – po prawej stronie należy wybrać w Download Options – Windows Media Audio – 5 files). Każdy z plików można pobrać na swój komputer w celu odsłuchania.

Homilie ze Szczawnicy

 

29.05.15 pojawiliśmy się w Radiu Watykańskim o g. 20.00. Można nas posłuchać na http://pl.radiovaticana.va/news/2015/06/02/aktualno%C5%9Bci_radia_watyka%C5%84skiego_%E2%80%93_wydanie_wieczorne;_magazyn/1147787

List otwarty do „Sycharków”  Ojca Macieja Konenc SJ ( opiekuna duchowego Ogniska Sychar we Wrocławiu) http://sychar.org/2015/06/02/o-maciej-konenc-sj-list-otwarty-do-sycharkow-cz-1-2/

Na spotkaniu w maju 09.05.15 uczestniczyło ok 32 osób. Rozpoczęliśmy koronką do Miłosierdzia Bożego, następnie Ojciec Maciej odprawił Mszę Św. podczas której wygłosił  homilię, którą nagrała tym razem Magda, której serdecznie dziękujemy, a ja umieściłam na stronie https://www.youtube.com/watch?v=Er_Xt6T0SFM&feature=youtu.be   Po Mszy Św., adoracji przed Najświętszym Sakramentem i indywidualnym błogosławieństwie Pana Jezusa poszliśmy do salki na 5 piętrze. Tam podzieliliśmy się swoimi doświadczeniami „bycia w kryzysie”, a następnie w grupach pracowaliśmy nad słowami niedzielnej Ewangelii Św. Jana 15,9-17. Tekst tej Ewangelii można wziąć do modlitwy, a jak będziemy się modlić to zobaczymy ponownie Wieczernik paschalny z Apostołami zgromadzonymi przy Jezusie i wsłuchanymi w Jego nauczanie obrazujące jego przyjacielską relację do nich i Jego oczekiwanie, by i Oni potraktowali Go po przyjacielsku i między sobą miłowali się jak przyjaciele.
Spotkanie 2015 – maj

Dziękujemy Bogu za kolejne spotkanie Ogniska Sychar we Wrocławiu 11.04.2015 r. Uczestniczyło w nim ok. 35 osób. Rozpoczęliśmy koronką do Miłosierdzia Bożego, następnie Ojciec Maciej odprawił Mszę Św. podczas której wygłosił  homilię, którą nagrała liderka Elżbieta, a ja umieściłam na stronie https://www.youtube.com/watch?v=yVXpL5qCgUM&feature=youtu.be . Po Mszy Św., adoracji przed Najświętszym Sakramentem i indywidualnym błogosławieństwie Pana Jezusa poszliśmy do salki na 5 piętrze. Tam podzieliliśmy się swoimi doświadczeniami „bycia w kryzysie”, a następnie w grupach pracowaliśmy nad tekstem miłosierdzie, w związku ze zbliżającą się Niedzielą Miłosierdzia Bożego.

14.03.2015 odbyło się kolejne spotkanie Wspólnoty Sychar we Wrocławiu. Było nas ok. 30 osób. Spotkanie rozpoczęło się Koronką do  Bożego Miłosierdzia, a następnie Ojciec Maciej odprawił Mszę Św. Po Mszy Św była Adoracja, a po niej indywidualne Błogosławieństwo . W salce katechetycznej odbyło się spotkanie: krótkie informacje na temat sytuacji „sycharków” oraz  konferencja Ojca Macieja na temat taktyki szatana.   Całość konferencji można  przeczytać klikając w link: Taktyka szatana

Księża Jezuici przy kościele św. Ignacego Loyoli we Wrocławiu ul. Stysia 16 proponują w czasie Wielkiego Postu 2015 Rekolekcje w życiu codziennym. Początek rekolekcji: 23 lutego 2015,  spotkania: poniedziałki  po Mszy św. wieczornej, dolny kościół, czas trwania: okres Wielkiego Postu AD2015, prowadzący spotkanie: o. Maciej Konenc SJ. Rekolektant jest zobowiązany do: modlitwy myślnej co najmniej 20-30 min. Każdego dnia uczestniczenia we wspólnym spotkaniu (poniedziałek) lub ściągnięcia  treści do rozmyślania ze strony parafialnej www.loyola.pl  lub napisania na adres: wielkipost2013@gmail.com, uczestnictwa w Eucharystii częściej niż raz w tygodniu (w niedzielę).

 

10.01. 2015 odbyło się spotkanie Ogniska Sychar, w którym uczestniczyło ok. 25 osób.  Spotkanie zostało rozpoczęte koronką do Miłosierdzie Bożego następnie została odprawiona Msza Św. Podczas  kazania na Mszy Św. Ojciec Maciej nawiązał do miłości bliźniego. Jeżeli mamy w nienawiści brata nie możemy deklarować, że Bóg jest na pierwszym miejscu (nawiązanie do pierwszego czytania 1 J4,19-5,4). Trudne są to słowa mając na uwadze sytuacje, które przeżywamy w naszych małżeństwach. Jeszcze dalej  Św Jan mówi nam, że przykazania są łatwe. Tylko wtedy kiedy jesteśmy w Komunii z Panem Jezusem. Nawiązując do Ewangelii Łk 4, 14-22a Ojciec Maciej powiedział, iż jeżeli zaufamy Panu Jezusowi zostaniemy uzdrowieni ze swoich słabości i grzechów. Ale musimy się do nich przyznać i wtedy  Pan Jezus na którym spoczywa Duch Św  ubogim przyniesie dobrą nowinę,  więźniom ogłosi wolność, a niewidomym przejrzenie… Więc należy to zrobić już dzisiaj, aby ten rok 2015 był dla nas ROKIEM ŁASKI od PANA. Przyjęliśmy z radością w sercu życzenia, aby ten rok właśnie taki był. Na spotkaniu w salce katechetycznej rozważaliśmy w grupach Ewangelię na Niedzielę Chrztu Pańskiego Mk1,6b – 11. Podzielni byliśmy na cztery grupy i  odpowiedzieliśmy na pytania: czy jesteśmy tak jak Jan świadomi wielkości przychodzącego do nas Jezusa? Czy jest w nas pokora i uniżoność w postawie wobec Niego, który przecież jest Panem tego świata? Ale też czy jest w nas oczekiwanie na ten chrzest Duchem świętym, którego On chce nam udzielić? Ten sam Jezus i dziś przechodzi przez świat w mocy Ducha, czyniąc dobro aż po uzdrawianie i wyzwalanie ze zniewoleń. Czy spotkaliśmy  Go doświadczając tego? Co dobrego dla mnie uczynił ostatnimi czasy? Z czego uzdrowił? Z jakich zniewoleń uwolnił? Co chcielibyśmy Mu dziś oddać do uzdrowienia? Jakie zniewolenia ciągle nas jeszcze męczą i nie możemy sobie z nimi poradzić?

 

13.12.2014 odbyło się kolejne spotkanie Ogniska Sychar, w który uczestniczyły ok 32 osoby. Było to spotkanie rocznicowe, na którym dziękowaliśmy Bogu za 3 lata opieki Bożej nad wrocławskim sycharem. Podczas Mszy Św. Ojciec Maciej  nawiązał w kazaniu  do Ewangelii Mt 17, 10-13 oraz do patronki dnia Św. Łucji.  Co łączy te dwie postacie? Wierność Jezusowi. Wydaje się, że przegrali swoje życie bo za swoją wierność Jezusowi zapłacili wysoką cenę – śmierć męczeńską.  Ale wierność właśnie taka jest, postawili swoje życie na Jezusa i wygrali życie wieczne. Prośmy wobec tego o laskę wierności  Jezusowi dla nas – sycharków.  W salce katechetycznej przy uroczystej agapie cieszyliśmy się z trzech lat bycia razem.

Ojciec Maciej Konenc SJ – opiekun duchowy Ogniska Sychar we Wrocławiu – zaprasza na rekolekcje w życiu codziennym w czasie Adwentu 2014. Forma rekolekcji:

  • stacjonarne wówczas spotkania odbywać się będą w każdy poniedziałek  Adwentu ( rozpoczęcie  1.12.2014r) po Mszy Św. o g. 18.00 czyli   ok. 18.45  po zakończeniu Mszy Św w dolnym kościele na ul. Stysia we Wrocławiu
  • wirtualne – materiały można ściągnąć ze strony parafialnej www. loyola.pl. Można także napisać na adres rekolekcjeadwent@gmail.com, wówczas materiały będą przychodzić na skrzynkę. Konferencje można  odsłuchać na stronie parafialnej  www.loyola.pl.

Owocnego czas Adwentu

 

8 listopada w naszym spotkaniu wzięło udział ok. 30 osób. Najpierw została odprawiona Msza Św., Adoracja przed Najświętszym Sakramentem, a potem spotkanie w salce. Gościem był Marek z Żor,  który dał świadectwo dotyczące jego nawrócenia i ratowania małżeństwa. Serdecznie mu dziękujemy:) Ojciec Maciej w konferencji poruszył temat naszego formowania we wspólnocie Sychar i związanego z nim braterskiego napomnienia. Podkreślił, że celem wspólnoty jest nasze nawrócenie. Spotkania powinny motywować nas do pracy nad sobą, nie tylko w kwestii relacji z Bogiem. Do refleksji nakłonił nas pytaniami:

  • Co robimy, jak pracujemy nad sobą pomiędzy spotkaniami?
  • Co się w nas zmieniło od czasu bycia we wspólnocie?
  • Jaka lektura nas kształtuje?
  • Jak wyglądają nasze spowiedzi?

Nie powinniśmy rozmawiać wyłącznie o tym, co jest w naszym życiu dobre, co nam wychodzi. Należy mieć odwagę mówić, co jest w nas „czarne”(w nawiązaniu do kazania) i jak sobie z tym radzimy. Z wyżej wymienionymi zagadnieniami jest związane braterskie napomnienie. Każdy potrzebuje „lustra”- drugiej osoby, która dostrzega w nas to, czego sami nie widzimy. Trzeba obecności Jezusa, wielkiej odwagi i pokory w naszej wspólnocie, by umieć powiedzieć i przyjąć napomnienie. Żeby móc zmieniać się na lepsze, trzeba bowiem poznawać siebie. Temu celowi służy praca na 12 Krokach, gdzie dotykamy bolesnych spraw, ale efektywnie pracujemy nad sobą. Ojciec Maciej zaznaczył, że temat, który poruszył dotyczy bardziej Sycharków już z jakimś stażem we Wspólnocie.

 

Wspólnota Sychar z Wrocławia wita inne Ogniska i dzieli się tym co było na spotkaniu we wrzesniu br.:)   W spotkaniu we wrześniu 13.09.14 uczestniczyło ok 33 osób. Na pierwszym powakacyjnym spotkaniu rozważaliśmy fragment z Pisma Św. -Lb 21,4b-9. Refleksja Ojca Macieja: „Po wprowadzeniu Narodu Wybranego z niewoli Egiptu, podczas wędrówki po pustyni miało miejsce to wydarzenie, o którym mowa w czytaniu z księgi liczb. Z powodu narzekań na Mojżesz i na Boga (na swoja wolność!), z powodu „marudzenia” Izraelitów, zesłał Bóg na nich węże. Tak jak się „znikąd” pojawiły, aby teraz je Bóg zabrał i w ten sposób, aby Naród Wybrany pozostał przy życiu, by nie wyginęli. Bóg wysłuchał ich, ale „po Bożemu”, Bożym sposobem! Nie pozbierał węży, aby nie kąsały, ale dał im na to kąsanie lekarstwo, dał antidotum. Mojżesz uczynił węża miedzianego, umieścił go na palu i rzeczywiście, kiedy ukąszony spojrzał na „węża z miedzi” pozostawał przy życiu. Bóg ma Swoje plany dla ludzi, ma Swoje sposoby  i swoje plany realizuje. Tylko „naiwni chrześcijanie” chcieliby, aby nie było na świecie zła, aby nie było „śmiertelnego kąsania”. O słodka naiwności! Zło jest i najprawdopodobniej będzie- niestety!- ale … jest na to antidotum, jest lekarstwo.” Nad tym właśnie antidotum „sycharki” podzielone na 6 grup się zastanawiały. I tym chcą podzielić się  z całym środowiskiem Sycharowskim: Otóż: skoro naszym antidotum na zło tego świata (węże) jest Jezus Chrystus to trzeba Go mieć w sercu, posiadać, a nie miewać od czasu do czasu – stąd wniosek, iż stan bycia w Łasce Uświęcającej ma być dla nas stanem constans. Służy temu trwanie przy Sakramentach Św., w szczególności: – możliwie jak najczęstsze, pełne uczestnictwo we Mszy Św (jak jesteś zaproszony na ucztę to posilaj się z suto zastawianego Stołu Pańskiego); – regularna i dobrze przeżyta Spowiedź Św., poprzedzona właściwym przygotowaniem  zgodnie z katechetycznymi warunkami „dobrej spowiedzi”, wskazane u stałego spowiednika bądź kierownika duchowego, –  częsta audiencja u Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie Ołtarza – Adoracja; – regularna modlitwa (pacierz rano, a wieczorem połączony z codziennym rachunkiem sumienia, a także Różaniec, Koronka do Bożego Miłosierdzia, nowenny (Nowenna Pompejańska), litania, psalmy, bo gdy nie ma modlitwy to Twój Duch nie został nakarmiony tzn. że wegetujesz, a nie żyjesz, co oznacza konsekwencji – śmierć duchową!!! – regularne posilanie się słowem Bożym, Ewangelią, którą Jezus Chrystus przyniósł na świat; – inna lektura duchowa, czytanie prasy katolickiej, słuchanie konferencji (np. ks Dziewieckiego, ks. Pawlukiewicza, naszego Ojca Macieja opiekuna ogniska wrocławskiego) i oglądanie filmów o tematyce religijnej, – zakotwiczenie we wspólnocie np. Sychar bądź  innej (a także: rekolekcje, wakacje z Bogiem, wyjazdy integracyjne, korzystanie z forum Sycharu); – spotkania nieformalne z ” sycharkami”, telefony do przyjaciela i do „pogotowia duchowego”, którym dla nas jest Ojciec Maciej – Opiekun wspólnoty; – inne praktyki duchowe, np. wzmacnianie Ducha  poprzez uczestniczenie w programie 12 kroków; post; – praktykowanie dobrych uczynków wobec bliźnich, błogosławieństwo i przebaczenie naszym winowajcom; Co nam przeszkadza w skutecznym korzystaniu z „antidotum”? – nasze lenistwo i „niechciejstwo”, brak cierpliwości i zniechęcenie gdy nie widzimy owoców naszych działań, albo gdy nie „czujemy Boga” (my nie jesteśmy od przynoszenia owoców tylko od starań o nie!). Więcej  można przeczytać  na stronie Wspólnoty pod adresem: http://sychar.org/2014/09/19/ku-pokrzepieniu-serc/

Ognisko Wrocławskie organizuje rekolekcje w dniach 19 – 21 września 2014 r.  w Nysie – http://www.ddf.nysa.pl/?id=p0101
Ojciec prowadzący: Ojciec Maciej Konenc SJ
koszt 110 zł wpłata zaliczki  50 zł przy zapisie na konto: Właściciel:  PAWEŁ MARIUSZ DUBOWIK  Numer rachunku: 50 1020 5558 1111 1286 2400 0103 Dopisek: rekolekcje wrzesień
ZAPISY U ELŻBIETY na adres mailowy: SW <papilion18@wp.pl>
Przy zapisie proszę podać imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres mailowy

Rekolekcje ogólnopolskie odbędą się 24-26.10.2014 r. na G. Św. Anny, prowadzący ks. K.  Grzywocz.

Spotkanie lipcowe 12.07.14  tradycyjnie rozpoczęło się Koronką do Miłosierdzia Bożego , a następnie Mszą Św. Po Mszy Św spotkaliśmy się w salce i rozważaliśmy niedzielną Ewangelię, a mianowicie Przypowieść o siewcy (Mt 13, 1-23).  Rozważaliśmy o ziarnie, którym jest Słowo Boże posianym przez Siewcę-Jezusa na różnych glebach naszych serc. Posiane na drodze, czyli w sercu człowieka, który słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go. Jest to serce pozornie kamienne, które wystarczy nawodnić by droga zaowocowała, do tego nie chce dopuścić diabeł i natychmiast stara się porwać zasiane tam ziarno. Natomiast  nie przejmuje się on ziarnami padającymi na skałę lub między ciernie, bo wie, że z nich i tak nic dobrego nie wyrośnie. Rozważaliśmy także jaki jest nasz kontakt ze Słowem Bożym, czy czytamy je systematycznie i „duchowo” czyli zamieniając w modlitewną refleksję nad własnym życiem, jakie są owoce naszego kontaktu ze Słowem, czy są to owoce Ducha Świętego: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie? Na koniec prosiliśmy Jezusa byśmy potrafili czynić nasze serce uległym wobec Jego głosu, byśmy usunęli z niego wszystkie nieuporządkowania, które zagłuszają Jego Słowo.

Na spotkaniu 14.06.14 było nas 28 osób. Spotkanie rozpoczęło się Koronką do Miłosierdzia Bożego, a następnie Ojciec Maciej odprawił Mszę Św. Podczas kazania Ojciec Maciej zapytał nas czy nasza mowa jest tak – tak nie – nie ( nawiązanie do Ewangelii Mt 5, 33-37) bo Pan Jezus mówił o jednoznaczności. Dla nas nie jest to łatwe, ale właściwe. Należy opowiadać się po jednej stronie, a pomocy szukać we Wspólnocie np w Sycharze. Ojciec Maciej nawiązał również do przeżywania Eucharystii przez nas. Przypomniał nam, że jest to spotkanie z rzeczywistością niewidzialną, ale prawdziwą – z samym Panem Jezusem, który przemienia mnie całego. Mówiła o tym w Dzienniczku Siostra Faustyna: „Dziś po Komunii Św. powiedział do mnie Jezus, jak bardzo pragnie przychodzić do serc ludzkich. – Pragnę jednoczyć się z duszami ludzkimi, rozkoszą Moja jest łączyć się z duszami. Wiedz córko Moja, kiedy przychodzę w Komunii św. do serca ludzkiego, mam serce pełne łask wszelkich i pragnę je oddać duszy, ale dusze nawet nie zwracają uwagi na Mnie pozostawiają Mnie samego, a zajmują się czymś innym. O jak Mi smutno, że dusze nie poznały Miłości. Obchodzą się ze mną, jak z czymś martwym..”.  Czy po Komunii Św mamy czas, aby pobyć w ciszy z Panem Jezusem? Kiedy to czynimy? Czy mamy czas na dziękczynienie? Po Mszy Św podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu mieliśmy okazję  podziękować Panu Jezusowi za Jego  obecność w Eucharystii. Na spotkaniu w salce dzieliliśmy się swoimi przeżyciami, a następnie pracowaliśmy w grupach nad tekstem Ewangelii z niedzieli – J 3, 16-18. Odpowiadaliśmy  na następujące pytania: Co daję Ci relacja do Boga? Czy naprawdę odczuwam, że Bóg umiłował świat przez siebie stworzony, umiłował ludzkość i każdego człowieka z osobna, umiłował mnie, mojego współmałżonka, nasze dzieci? Czy przeżywam dar wcielenia Syna Bożego jako przejaw ojcowskiej miłości do mnie? Nasza sytuacja nie zmienia Bożej miłości tak do mnie jak i „mojej drugiej połówki”. Jak przyjmuję do swego Życia Jezusa posłanego by mi ukazać drogę zbawienia? Czy Jego przykazanie miłości na Jego wzór jest dla mnie drogowskazem na drogach życia? Czy doświadczam, że to „dla mnie Jezus stał się człowiekiem?”. Jaka jest nasza wiara? Czy jej moc świadczy o tym, że jest owocem trwania w nas Ducha Św.? Czym jest przyjęcie w nasze życie Boga jako Ojca, jako Syna Bożego, jako Ducha Pocieszyciela? Czy spotykam się w wierze z rzeczywistością niewidzialną?

 

10.05.14 na spotkaniu było nas 26 osób. Spotkanie rozpoczęło się Koronka do Miłosierdzia Bożego i została odprawiona Msza Św. Podczas kazania Ojciec Maciej odniósł się do pierwszego czytania (Dz 9.31-42)- mówił m.in: Piotr czynił podobne znaki jak Pan Jezus. Mówił słowo, a za słowem idzie czyn, który jest zgodny  z rzeczywistością. I pytanie do refleksji: jak jest u nas z deklaracją i z faktami? Czy głoszenie o Panu Jezusie zgodne jest z czynem? Jeżeli tak jest to dziękujmy Panu Bogu, że tak jest, ze jesteśmy w harmonii czyli tak jak wierzę tak robię. Jeżeli nie jest tak to trzeba to zmienić. Według Ewangelii wg J 6, 55.60-69 Pan Jezus zapowiada Eucharystię, ale ludzie nie rozumieją tego słowa i część się odłączyła. Pan Jezus nikogo nie zatrzymuje na siłę, mogą odejść do wcześniejszych zajęć. My też możemy odejść, ale gdzie wtedy pójdziemy? -np do wróżki, na piwo, wybieramy życie w grzechu- wybieramy egoizm… A przecież Pan Jezus ma Słowo Życia. Nie potrzebujemy wszystko rozumieć, wiedzieć.. My mamy wierzyć bo tak mówi Pan Jezus, który nas nigdy nie zawiódł. Mamy Go kochać.. Po Mszy Św w ciszy Adorowaliśmy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, a następnie po indywidualnym błogosławieństwie spotkaliśmy się w salce. Podczas spotkania dzieliliśmy się swoimi „trudnymi sprawami” oraz jak Bóg działa w naszym życiu. W drugiej części Ojciec Maciej przybliżył nam postać apostoła – Św. Tomasza, który całe swoje życie postawił na Jezusa. I dlatego Pan Jezus daje mu przyzwolenie, aby dotknął Jego ran. Jeżeli ktoś ma wątpliwości to dobrze, bo to jest „kuracja” dla wiary i  nie jest łatwowierny. Szukamy, dowiadujemy się i przechodzimy z łatwowierności do wiary silnej, dojrzałej, pewnej. Wątpliwość zrodzona ze szczerej tęsknoty odradza wiarę.   Każdy z nas tak jak Św. Tomasz może prosić Pana Jezusa o doświadczenie duchowe. Zadajmy sobie wobec tego pytania: Jak szukamy Pana Jezusa? Jak się zachowujemy podczas kryzysu? Odkryjmy świeżość wiary..

Nasze spotkanie 12.04 rozpoczęło się  Koronką do Miłosierdzia Bożego, następnie Ojciec Maciej odprawił Mszę Św. w intencji trudnych małżeństw czyli małżeństw w kryzysie. Podczas homilii Ojciec Maciej nawiązał do Ewangelii (J11, 45-67), w której to jest mowa o decyzji jaką podjęli wyżsi kapłani i faryzeusze, aby zabić Pana Jezusa ponieważ stał się dla nich niewygodny. Wielu żydów jednak, kiedy zobaczyli znaki czyli co Pan Jezus uczynił – uwierzyło w niego. Postawili wszystko na Niego i żyli zgodnie z wiarą. A wiarę można poznać po owocach. Często tak jest, ze „owocem” życia z wiarą jest Pogoda Ducha, która jest widoczna u „sycharków”. To jest Boży dar, który powinniśmy pogłębiać poprzez modlitwę i powierzenie swojego życia Panu Jezusowi. Pan Jezus umarł za naród i za wszystkich ludzi. Umarł i Zmartwychwstał za grzechy wszystkich i nie tylko za naród, ale aby wszystkie dzieci Boże zgromadzić w jedno. Bo ważna jest jedność… Jedność małżeńska, jedność w wychowaniu dzieci to jest zawarte w Piśmie Św. „teraz nie dwoje, ale jedno”. Na spotkaniu w salce katechetycznej tematem był fragment Listu do rodzin Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji rodzin 1994r – bezinteresowny dar z samego siebie – miłość jest wymagająca. Pytania do refleksji: jakie uczucia towarzyszą mi w momencie, gdy daję coś bezinteresownie? Jak rozumiem i jak realizuje w życiu miłość wymagającą? Czy w miłości są „granice”? Czy miłość, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i we wszystkim pokłada nadzieję, to miłość naiwna?

Na spotkaniu 8. 03 było nas ok 30 „sycharków”. Spotkanie rozpoczęło się Msza Św. Podczas homilii Ojciec Maciej wyjaśnił nam jaki jest plan Pana Jezusa na nasze Zbawienie. Otóż nawet największy grzesznik ma prawo powrotu z mroku do Światła. Nie należy nikogo przekreślać, bo pan Jezus nikogo nie przekreślał. Ale do rozmowy z faryzeuszami Pan Jezus używał argumentu, nie dał się zwieść:” lekarz nie jest potrzebny zdrowym, lecz chorym. Nie przyszedłem wzywać do nawrócenia sprawiedliwych, ale grzeszników” – nawiązanie do Ewangelii (Łk 5,27-32).  My możemy tylko wtedy wejść w dialog, kiedy mamy moc Bożą, kiedy jesteśmy przepełnieni Słowem Bożym i jesteśmy w stanie łaski uświęcającej. Po Eucharystii i po Adoracji było spotkanie w salce katechetycznej. Tematem przewodnim spotkania była nasza pustynia: czy potrzebujemy jej i czym ona jest w naszym życiu? – nawiązanie do niedzielnej Ewangelii (Mt 4, 1-11). Spotkanie  zakończyło się „agapą” i wspólnym dzieleniem się swoimi doświadczeniami.

Kolejne spotkanie Wspólnoty Sychar odbyło się 08.02.14. Uczestniczyło w nim ok. 35 osoby. Najpierw podczas homilii Ojciec Maciej zadał nam pytanie do I czytania (I Krl3, 4-13): gdyby P. Bóg zwrócił się do nas i zadał nam pytanie: co byś chciał? (analogia do króla Salomona), większość z nas zapewne chciałoby, aby wszystko ułożyło się w małżeństwie.. Salomon był mądrym królem. Najpierw dziękował, a potem poprosił o mądrość bo nie wiedział jak ma się zachować, jak sobie poradzić. P. Bóg wysłuchał jego prośby. A my o co powinniśmy prosić? Czy o to, aby współmałżonek wrócił? Ojciec Maciej zachęcił nas, aby w swojej modlitwie przede wszystkim modlić się o to, aby być w jedności z P. Jezusem,  aby trzymać się blisko Niego i aby nie było takiej rzeczy, pokusy, która oddzieliłaby nas od Pana. A Ewangelia?(Mk6, 30-34) Ewangelia mówi nam, że Pan Jezus jest troskliwym pasterzem, który poprowadzi bezpiecznie swoje owce , bo one mu ufają. I to jest ta właściwa, jedyna i słuszna droga. Więc tak jak Salomon prośmy Pana Jezusa, aby dał nam „światło na jeden krok”…

11.01 odbyło się kolejne spotkanie Wspólnoty Sychar we Wrocławiu, w którym uczestniczyły 22 osoby. Podczas Mszy Św. , w trakcie homilii, Ojciec Maciej, wyjaśnił nam słowa Ewangelii ( Łk5,12-16). Mówił m.in. że „człowiek pokryty trądem” upadł na twarz przed Panem Jezusem gdyż uznał Go za swojego Boga. Nie jest łatwo mówić „Bądź wola Twoja”, tak jak to zrobił ten człowiek z Ewangelii. Decyzja o oczyszczeniu zapada od p. Boga –  ” Chcę! Bądź oczyszczony”. Na koniec P. Jezus poleca mu, aby wrócił do „ludzi zdrowych”, aby złożył ofiarę. . Jak to się ma do nas.. Modlimy się abyśmy zostali uzdrowieni, oczyszczeni np.o powrót współmałżonka. Uzdrowienie to proces tak jak w przypadku Mirki i Jurka – świadectwo na stronie: http://www.youtube.com/watch?v=AQIUzRFnIuE . Jeżeli  nastąpi uzdrowienie to otrzymujemy inne zadania.. Musimy nauczyć się nowej komunikacji, musimy nauczyć się bycia razem. Znajdujemy się w zupełnie innej rzeczywistości, tak jak ten człowiek uleczony z trądu, który zapewne musiał nauczyć się pracować ( do tej pory żebrał), musiał nauczyć się rozmawiać z ludźmi zdrowymi. Po Adoracji i po Błogosławieństwie indywidualnym odbyło się spotkanie w salce. Najpierw były ogłoszenia: co nowego wydarzyło się we Wspólnocie, poinformowanie przez Ojca Macieja o dostępie Sycharu na antenę Radia Rodzina i o rekolekcjach diecezjalnych  w marcu(21-23.03) z dr Mieczysławem Guzewiczem. W  drugiej części spotkania, w grupach zastanawialiśmy się nad słowami z Pisma Św. ( Iz 42,1-4.6-7). Odpowiadaliśmy na następujące pytania: Jak rozumiesz postawę Jezusa? Jak rozumiesz słowa, które odnoszą się do Jezusa, które Go charakteryzują: „Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej,  nie zgasi knotka o nikłym płomyku”, i dalej ” ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów…”. Jak Go w tym naśladujesz?

14.12.2013 odbyło się nasze uroczyste spotkanie związane z 3 rocznicą powstania Ogniska Wiernej Miłości we Wrocławiu. W spotkaniu tym uczestniczyły 32 osoby. Podczas Mszy św złożyliśmy w ofierze nasze ślubne zdjęcia, oddaliśmy w opiekę Bożą nasze Sakramentalne Małżeństwa. Zastanawialiśmy się kim dla nas jest Jan Chrzciciel, co o nim wiemy i w jaki sposób możemy być do niego podobni. W salce dzieliliśmy się swoim świadectwem bycia we Wspólnocie, a podczas słodkiego poczęstunku i nie tylko,  cieszyliśmy się z bycia razem. Poprzez trzy lata udało nam się stworzyć grupę wsparcia, grupę 12 kroków w realu, diakonie odpowiedzialne za  zadania: muzyczną, liturgiczną, bibliotekę „sycharowską”, dwa spotkania w noc sylwestrową,  owoc trzech lat to pogoda ducha u bardzo wielu z nas, przyjaźnie ze sobą na dobre i na złe, a nade wszystko poznawanie Boga i doświadczanie Go w każdym momencie naszego życia. Ważnym wydarzeniem dla naszej Wspólnoty było  oficjalne błogosławieństwo od Abp Józefa Kupnego w październiku 2013 roku. Bóg zapłać Ojcu Witoldowi Trawce SJ za przygarniecie nas pod „swoje skrzydła” w 2010 roku, a Ojcu Maciejowi Konenc SJ za kontynuowanie tego Bożego planu. Życzymy im wielu łask Bożych.

Na spotkaniu 09.11.13 było nas 20 osób.  Msza Św.  „sycharowska” zbiegła się za świętem Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej i do tego święta Ojciec Maciej nawiązał w swojej homilii. Pytał nas: czy Jesteśmy Świątynią Bożą, w której mieszka Duch Św., Bóg Ojciec i Syn Boży? W każdym z nas jest Boży pierwiastek.. Jednak często patrzymy tylko na cechy zewnętrzne naszego ciała, a zapominamy o tym co jest wewnątrz – o duszy. I dopiero po śmierci przypominamy sobie o niej, bo ciało się skończy, ale dusza jest nieśmiertelna. W nawiązaniu do Ewangelii dnia J. 2,13-22 Ojciec Maciej zapytał nas czy przypadkiem Pan Jezus nie mógł łagodniej zachować się w Świątyni w Jerozolimie? Bo przecież obraz Pana Jezusa niosącego owieczkę, opowiadającego o miłosiernym Samarytaninie, litującego się nad słabym jest nam bliższy.. Ale Pan Jezus tutaj musiał się tak zachować i zrobił to z gorliwości o poszanowanie „domu swojego Ojca”. Ile my musimy się nauczyć od Pana Jezusa, aby wykazać się gorliwością o Świątynię Bożą, aby Panu Bogu było w nas dobrze. Po Mszy Św uczestniczyliśmy w krótkiej Adoracji, a następnie udaliśmy się do salki  na spotkanie. W czasie spotkania Ojciec Maciej zapoznał nas z ewangelią na niedzielę 10.11.2013 i zadał  pytanie: Czy zdajemy sobie sprawę, w powadze i nieraz dramacie sytuacji, że umrzemy i po śmierci czeka nas tylko dwojaka rzeczywistość: albo wieczne potępienie albo wieczna szczęśliwość w niebie? Bycie z Bogiem na wieki w szczęściu i radości. I nie ma trzeciej alternatywy. Jest to najpoważniejsza sprawa „albo – albo” dla życia wiecznego lub wiecznego potępienia. Przeczytaliśmy co o piekle mówi Katechizm Kościoła Katolickiego – 1033, 1034, 1035, 1036, 1037.  Idąc do sedna spotkania zadaliśmy sobie kolejne pytanie: Moje spojrzenie na wieczność już teraz, jak je realizuję? Bóg jest Bogiem żywych – wszyscy dla Niego żyją! Nie dla żony, nie dla dzieci, nie dla rodziny, pracy czy pieniędzy. Oczywiście nie wyklucza jedno drugiego, ale celem jest Bóg.

7 grudnia we Wrocławiu odbędzie się spotkanie Ruchu Wiernych Serc.
Serdecznie zapraszamy wszystkich na spotkanie uczestników RWS. Nie możemy pozostawać obojętni wobec narastające fali rozwodów niszczących nasze rodziny i nasz naród. Przyjdź, jeśli leży Ci na sercu dobro małżeństwa sakramentalnego i walka z mentalnością rozwodową.
KIEDY: 7 grudnia 2013 r.
O KTÓREJ: godzina 16:00
GDZIE: Wrocław, ul. Katedralna 4, w holu głównym na parterze

Na spotkaniu październikowym – 12. 10. 2013 – było ok 20 osób. Podczas homilii Ojciec Maciej przypomniał sylwetkę Ojca Jana Beyzyma, który pełniąc wolę Bożą i słuchając natchnienia Ducha św. w 48 roku swojego życia, a więc dosyć późno  wyjechał na Madagaskar do posługi wobec trędowatych. To właśnie im, opuszczonym, chorym, głodnym, wyrzuconym poza nawias społeczeństwa oddał swoje siły, zdolności i serce. Zamieszkał wśród nich na stałe, by opiekować się nimi dniem i nocą. Po 14 latach posługi wyczerpany pracą zmarł. Jego postawa uczy posłuszeństwa i oddania Panu Bogu bez reszty, słuchania na modlitwie Jego natchnień. Jeśli w ten sposób realizować będziemy wolę bożą, to Bóg udzieli nam wszelkich potrzebnych darów do wypełnienia Jego misji, tak jak dał Ojcu Beyzymowi.  Dlatego my również  powinniśmy słuchać tego co mówi do nas Bóg, słuchać Jego natchnień w ciszy serca i wypełniać Jego wolę.  Na spotkaniu, które odbyło się po Eucharystii każdy mógł podzielić się tym, co w jego życiu uczynił Bóg. Z radością powitaliśmy Janusza, który przyjechał wraz z żoną na spotkanie. Wysłuchaliśmy również świadectwo o nawróceniu męża jednej z uczestniczek spotkania. Potem była możliwość pracy w grupach nad tekstem niedzielnej Ewangelii Św. Łukasza 17, 11-19 o uzdrowieniu 10 trędowatych, z których tylko jeden przyszedł, aby Jezusowi podziękować za ten cud. Pytania dotyczyły tekstu: Czy czujesz się trędowatym dziś? Co jest Twoim trądem – nazwij go. Czy Twoje „serce – wnętrze” jest trędowate? Jakiego potrzebujesz uleczenia wewnętrznego? Większość uczestników spotkania jednoznacznie stwierdziłą, że trądem na dziś jest dla nich sytuacja rodzinna, życie w samotności, w pojedynkę i uleczenie potrzebne jest najczęściej w kwestii przebaczenia.

Na pierwszym, „po wakacyjnym” , wrześniowym spotkaniu uczestniczyło 30 osób. Najpierw uczestniczyliśmy w Eucharystii odprawionej przez Ojca Macieja. W homilii Ojciec Maciej nawiązał  do słów psalmu 78,1 „Słuchaj, mój ludu, nauki mojej, nakłońcie wasze uszy na słowa ust moich”… – musimy nauczyć się słuchać czym Pan chce się z nami podzielić oraz prosić tak jak Izraelici w  Starym Testamencie (Lb 21, 4-9). Jeżeli nauczymy się prosić Jezusa, odnajdziemy swoje „antidotum” ( porównanie do pala z wężem) czyli Komunię Św. , spowiedź, modlitwę przede wszystkim  w chwilach słabości, wiarę w moc sakramentów św.  Tutaj na Ziemi walka toczy się o życie wieczne. I od nas zależy, co wybierzemy: śmierć (ukąszenie węża jak u Izraelitów) czy życie (pal z wężem i wzrok w te stronę) czyli życie z ufnością i wiarą, z pełnym zaangażowaniem się na 100% . Na spotkaniu w salce katechetycznej Grzegorz podzielił się z nami swoim świadectwem za co serdecznie mu dziękujemy. Ojciec Maciej przedstawił nam codzienny rachunek sumienia wg Św. Ignacego Loyoli (http://wroclaw-stysia.sychar.org/codzienny-rachunek-sumienia) . Zawiązała się grupa 15 osobowa – warsztatowa (grupa  jest już zamknięta): „Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia”, którą poprowadzi Ojciec Maciej Konenc SJ, a osobą współpracującą będzie Beata (akwila), która ukończyła warsztaty „sycharowskie” w wersji internetowej. Pierwsze spotkanie  odbędzie się 30.09.13 o g. 18.00 w salce Ojców Jezuitów na ul. Stysia.

 

 

 

Aby zrozumieć czym jest Nowa Ewangelizacja i  czym jest wykorzystanie wizerunku Loga Wspólnoty Trudnych Małżeństw na koszulkach   prosimy przeczytać  świadectwa Roberta oraz Mirki i Jarka na naszym Forum Pomocy – http://www.kryzys.org/viewtopic.php?t=9669. Jest to doskonały przykład Nowej Ewangelizacji  zwłaszcza wśród tak licznej rzeszy katolików przenikniętych mentalnością rozwodową (większość rozwodzących się to niestety katolicy), którym brakuje wiary w moc sakramentu małżeństwa – do wykorzystania podczas pielgrzymek, spotkań wspólnotowych, parafiad,kongresów, uroczystości kościelnych, etc. Przykładowe zdjęcia koszulek można obejrzeć pod adresem: biała męska koszulka – http://sychar.org/?attachment_id=2517 biała damska koszulka – http://sychar.org/?attachment_id=2520 zielona damska koszulka – http://sychar.org/?attachment_id=2521 w różnych rozmiarach (S, M, L, XL, XXL).
UWAGA! Do każdej koszulki Sycharowskiej dołączona jest specjalna ulotka”instrukcja obsługi” dla wszystkich jej użytkowników. Na kartce oprócz informacji o rodzaju koszulki, wielkości i wyjaśnieniu dlaczego każde sakramentalne małżeństwo jest do uratowania, podane jest konto naszego stowarzyszenia, na które można wpłacać dobrowolne ofiary w formie darowizny , abyśmy mieli za co drukować następne koszulki. Średni koszt koszulek z nadrukiem zamawianych przez nasze Stowarzyszenie nie przekracza 20 zł. Jak i gdzie zamawiać koszulki? Proszę o kontakt mailowy do dnia 20 każdego miesiąca czyli teraz do 20 sierpnia na adres ubeatau@gmail.com z wpisanym imieniem, rozmiarem, kolorem oraz ile szt. Następnie zostaną one doręczone do „rąk własnych” na spotkaniu Wspólnoty Sychar we Wrocławiu.  Najbliższe spotkanie 14.09.13  g. 15.00 u Ojców Jezuitów na ul. Stysia we Wrocławiu.

 

 

W naszym wakacyjnym spotkaniu  13 lipca 2013 r  uczestniczyło 11 osób. Powodów, że było nas tak mało, było kilka – wymienię dwa: 1. to czas wakacji, 2. niektórzy byli na rekolekcjach „Jezus uzdrawia”  w Licheniu.
Tradycyjnie spotkanie rozpoczęliśmy wspólnym śpiewem przy akompaniamencie gitary (dziękujemy Joli), a następnie odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego – duchowo łącząc się z osobami w Licheniu. Później Ojciec Maciej rozpoczął Eucharystię, a Jola zapewniła oprawę muzyczną. Intencja była taka jaką pomyśleliśmy w naszych sercach. Na zakończenie Mszy Św., po krótkiej adoracji Ojciec Maciej pobłogosławił nas Najświętszym Sakramentem. Po Mszy Św. przeszliśmy do naszej salki i podzieliliśmy się naszym doświadczeniem życiowym przy herbatce i ciasteczku. Wymieniliśmy lektury na najbliższy miesiąc i obiecaliśmy modlitwę za te osoby, które były po naszej prawej stronie.  Na następne spotkanie zostaliśmy zaproszeni w drugą sobotę września czyli 14.09.13 o godz. 15.00.

 

Na spotkaniu w drugą sobotę czerwca było 19 osób. Podczas Mszy św. w trakcie homilii Ojciec Maciej zadał nam kilka pytań,  które odnosiły się do Ewangelii Św. Łukasza 2.41 – 51 i brzmiały: Czy szukamy Jezusa we właściwym miejscu? Czy przypadkiem nie szukamy go na „śmietniku” np poprzez uzależnienia? A co robimy kiedy zgubimy Jezusa? Czy wtedy idziemy do świątyni i szukamy Pana Jezusa w sakramentach, w głębi serca? Maryja chowała wiernie wszystkie wspomnienia w swoim sercu. Podobnie my powinniśmy zachowywać wiernie te czasy kiedy jesteśmy blisko z Jezusem, to ze z Nim jest nam zawsze dobrze, aby one dawały nam siłę kiedy będzie nam trudno.. Na spotkaniu w salce katechetycznej liderka Wspólnoty – Ela przypomniała charyzmat Wspólnoty Sychar, opowiedziała w jaki sposób powstała Wspólnota i skąd pochodzi słowo Sychar. Więcej informacji można znaleźć w broszurce na stronie: http://www.broszura.sychar.org/

W spotkaniu majowym Wspólnoty Sychar uczestniczyło 19 osób. Spotkanie rozpoczęliśmy wspólnym śpiewem przy akompaniamencie gitary (dziękujemy Piotrowi), następnie odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Parę minut po  godz. 15.00 Ojciec Maciej rozpoczął Eucharystię w intencji trudnych małżeństw.. Podczas kazania  zwrócił uwagę na moc modlitwy „W Imię Jezusa..”, modlitwę za coś co jest dla nas bardzo ważne. Taką modlitwę,  którą sam Pan Jezus chciałby przedstawić swojemu Ojcu… Ojciec Maciej podał przykład: „W imię Jezusa chroń mnie przed grzechem ciężkim..”   Następnie po  Eucharystii Adorowaliśmy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. W salce katechetycznej dzieliliśmy się świadectwami. Dziękujemy za każde świadectwo i cenne drogowskazy we wzrastaniu do mądrej, dojrzałej wiary –  Ojcu Maciejowi.

Kwietniowe spotkanie Wspólnoty Sychar odbyło się 13.04.2013 r. W spotkaniu tym uczestniczyło 20 osób.  Nasze spotkanie rozpoczęliśmy Koronką do Miłosierdzia Bożego, a następnie Ojciec Maciej odprawił Mszę św. w intencji trudnych małżeństw. Po Mszy św mogliśmy w ciszy Adorować Pana Jezusa. W salce katechetycznej odbyło się spotkanie, na którym odpowiedzieliśmy sobie na dwa pytania dotyczące Słowa Bożego (J.21,1-19)
1. Co najtrudniej Ci zostawić z Twoich czasów „przed Jezusem”

– jakie nawyki, zachowania, przyzwyczajenia, nałogi, sposób myślenia, patrzenia na siebie i innych, na Boga?
-jakich zachowań chciałbyś dla siebie, czy wierzysz że „sieć się nie rozerwie”? O jakie dary prosisz Ducha św. ?

Kolejne spotkanie Wspólnoty Sychar odbyło się 9.03.2013 r. W spotkaniu tym uczestniczyło 13 osób, pozostałe „sycharki” uczestniczyły w rekolekcjach lokalnych w Głębinowie. Wspieraliśmy ich modlitwą. Nasze spotkanie rozpoczęliśmy Koronką do Miłosierdzia Bożego, a następnie Ojciec Maciej odprawił Mszę św. w intencji trudnych małżeństw. Po Mszy św mogliśmy w ciszy Adorować Pana Jezusa. W salce katechetycznej odbyło się spotkanie, na którym odpowiedzieliśmy sobie na dwa pytania dotyczące Słowa Bożego (Łk 18, 9-14) :
1. W których momentach swego życia i dlaczego w odniesieniu do współmałżonka myślałeś/aś: ” Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, jak zdziercy, jak oszuści, jak cudzołożnicy, czy jeszcze inni, albo jak ten celnik”.
2. W których momentach byłeś/aś przekonana/y, że należy modlić się i mówić: „Boże, miej litość dla mnie grzesznika”.

Księża Jezuici przy kościele Św. Ignacego Loyoli we Wrocławiu ul. Stysia16 na czas Wielkiego Postu proponują rekolekcje w życiu codziennym w oparciu o Pismo Św. wg metody Św. Ignacego Loyoli. Początek rekolekcji: piątek 15.02.2013, spotkania: piątki po Mszy św. wieczornej czyli ok 18.45, miejsce spotkania: dolny kościół, czas trwania: okres Wielkiego Postu, prowadzący: Ojciec Maciej Konenc SJ. Więcej informacji na stronie parafii: www.loyola.pl  Jeżeli Ktoś chciałby otrzymywać treści do rozważań rekolekcyjnych proszę o wysłanie swojego maila na adres: ubeatau@gmail.com z tematem: rekolekcje w życiu codziennym.

Na spotkaniu w drugą sobotę lutego (9.02.2013) było ok. 20 osób. Najpierw została odmówiona Koronka do Bożego Miłosierdzia, następnie została odprawiona Msza Św.  w intencji trudnych małżeństw i krótka Adoracja. Na spotkaniu w salce podzieliliśmy się  na mniejsze grupy i odpowiadaliśmy na dwa pytania w oparciu o Słowo Boże z Ewangelii Mk 6,30-34. Pierwsze pytanie dotyczyło tego czym jest dla mnie osobiście pustynia, która przeżywam teraz. W drugim pytaniu należało skoncentrować się nad doświadczeniem litości Bożej. Następnie wspólnie podsumowaliśmy pracę w grupach. Okazało się, że odpowiedzi były podobne w każdej grupie: ta pustynia jest dla nas okazją do tego, by zbliżyć się bardziej w naszej relacji do Jezusa i pracować nad swoim nawróceniem.

 

 

Spotkanie Wspólnoty Sychar we Wrocławiu odbyło się 12.01.13 r. Uczestniczyło w nim 21 „sycharków”. O godz. 12.00 (wyjątkowa godzina ze względu na wizyty duszpasterskie Ojca Macieja) została odprawiona Msza Św. w intencji trudnych małżeństw, następnie uczestniczyliśmy w krótkiej adoracji przed Panem Jezusem. W salce katechetycznej odbyła  się dalsza część spotkania grupy wsparcia. Było wspólne dzielenie się przeżyciami i doświadczeniami bycia w kryzysie i wychodzenia z niego. Tematem spotkania było: „W poszukiwaniu zagubionej męskości i kobiecości”. Całość artykułu na stronie http://www.milujciesie.org.pl/nr/rodzina/w_poszukiwaniu_zagubionej_meskosci.html . Ojciec Maciej zaprosił  wszystkie „Sycharki”  na czas Wielkiego Postu na rekolekcje w życiu codziennym, które odbędą się w Parafii Św. Ignacego Loyolii we Wrocławiu na ul. Stysia 16. Więcej informacji na stroni parafii http://www.loyola.pl/.

W dniach 8-10 marca w Głębinowie k. Nysy odbędą się rekolekcje dla ognisk z południa Polski – opolskiego, wrocławskiego i legnickiego. Prowadzącym będzie O. Donat. Koszt: 100 zł, dzieci do lat 8 – 50 zł. Zapisy u Ani (Wspólnota Sychar Opole) do końca lutego (ale prosimy decydować się jak najwcześniej, bo trudno przewidzieć ile zarezerwować miejsc) pod adresem rekolekcje.opole.sychar@op.pl
W czasie rekolekcji odbędzie się także miting 12 kroków dla Grupy14.

Na kolejnym naszym spotkaniu  – 8.12.12 – uczestniczyły 23 osoby. Podczas Mszy Św. Ojciec Maciej rozjaśnił nam słowa z pierwszego czytania (Rdz. 3,9 – 15) oraz słowa Ewangelii (Łk. 1,26 – 38). Podczas kazania zastanawialiśmy się nad tym: dlaczego Bóg nas szuka, skoro wie gdzie jesteśmy. Analogia do pierwszego czytania. Kiedy zrobimy coś złego (zgrzeszymy), podobni jesteśmy do Adama, chowamy się przed Bogiem (jak Adam) i oskarżamy innych (jak Adam Ewę). A Pan Bóg niestrudzenie się nami opiekuję i nas szuka – jak Adama –  „Gdzie jesteś?”. Bóg nas szuka, w relacji z Nim. On nie chce nas stracić i dlatego nas nieustannie poszukuje. Jeżeli „staniemy w prawdzie”, Bóg nas odnajdzie. Aby nam dopomóc, Bóg daje nam Jezusa (potomka Maryi), który dodaje nam odwagi. Pan Bóg stworzył nas do miłości i w miłości powinniśmy realizować swoje życie. Na spotkaniu w salce powitaliśmy parę nowych „sycharków”, usłyszeliśmy ich historię; i w kontekście ich historii Ojciec Maciej zadał pytanie, które wywołało u nas burze mózgu: „Czy wolno z Panem Bogiem się kłócić? Nie tylko wolno, ale nawet trzeba – tak określił nasz Duszpasterz – jeżeli tak odczuwamy i takie mamy przeżycia. Bóg jest naszym Ojcem więc możemy Mu wszystko powiedzieć co nam w „duszy gra”, ale zawsze na modlitwie w relacji z nim. Tak tworzy się relacja przyjaźni pomiędzy nami, a Bogiem w oparciu o szczerość i prawdziwość naszych spotkań. To Bóg powinien być zawsze na pierwszym miejscu. W drugiej części naszego spotkania analizowaliśmy artykuł pt. „Prawda i mity o przebaczeniu”. całość tego artykułu można przeczytać na stronie: http://www.deon.pl/inteligentne-zycie/poradnia/art,67,prawda-i-mity-o-przebaczeniu,strona,1.html

 

  

 

Kolejne spotkanie Wspólnoty Sychar we Wrocławiu odbyło się 10.11.2012r. Uczestniczyło w nim 23 osoby. Podczas Mszy św. rozważaliśmy słowa Ewangelii wg św. Łk 16, 9-15. Ojciec Maciej zadał nam pytanie: „Komu ufamy?”. Zastanawialiśmy się także nad tym co to znaczy bać się Boga, dlatego bo modliliśmy się słowami psalmu: „Błogosławiony, kto się boi Pana”. Na naszym spotkaniu gościliśmy krajowego opiekuna Wspólnoty Sychar –  ks. Pawła  Dubowika z Opola. W trakcie spotkania w salce dzieliliśmy się swoimi troskami i radościami. Świętowaliśmy drugą rocznicę powstania Ogniska Sychar we Wrocławiu.

13.10.2012 odbyło się w naszej wspólnocie kolejne spotkanie Ogniska Sychar, w którym uczestniczyło 17 osób. Tematem przewodnim naszego spotkania były słowa św. Pawła z listu do Galatów, które usłyszeliśmy podczas Eucharystii: „Bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie przyoblekliście się w Chrystusa”. Ojciec Maciej podkreślił, że aby ” przyoblec się w Chrystusa ” trzeba najpierw się „rozebrać” – co nie jest łatwe. Trzeba pościągać z siebie „swoje maski”, swoje przyzwyczajenia, widzenie świata po swojemu, to że zawsze mamy rację, wyjść ze starych schematów postępowania – a to nie jest łatwe! Nie jest łatwo „obnażyć się” – bo wtedy jest „zimno i goło”. Nie po to”zdejmujemy  z siebie” starego człowieka, by „świecić golizną”, ale po to, by przyoblec się w Nowego – Jezusowego. Żeby przyoblec się w Nowego człowieka, należy nauczyć się modlić.  Aby tak się stało potrzebna jest „szkoła modlitwy”.  I jest ku temu okazja:) Księża Jezuici z Parafii św. Ignacego Loyoli przy ul. Stysia i nasz Duszpasterz Ogniska Sychar we Wrocławiu zapraszają na „szkołę modlitwy” w oparciu o Pismo Św. wg metody św. Ignacego. Spotkania odbywać się będą w piątki po Mszy Św. wieczornej ok. godz. 18.45. Należy przynieść ze sobą notatniki i coś do pisania. Pierwsze spotkanie odbędzie się 19.10.2012 r. Prowadzący: O. Maciej Konenc SI

W dniu 8.09.2012r na naszym kolejnym spotkaniu Wspólnoty Sychar we Wrocławiu, powitaliśmy nowego duszpasterza – Ojca Macieja, który przyjechał do nas z Zakopanego. Podczas homilii powiedział do nas słowa, które  zapadły głęboko w naszych sercach : „Światło na jeden krok”. Najważniejsze w rozpoznaniu tegoż Światła jest wiara ( porównanie do wiary Maryi z Ewangelii), a nie wiedza, która prowokuje nas do projektowania co będzie za tydzień, rok miesiąc i zamartwianie się na zapas.. Jeden krok, nie więcej  i rozpoznanie tegoż Światła prosimy Cię Panie…. Na spotkaniu w salce, nasz Duszpasterz zaproponował nam „akcje” pt. „Wysyłamy naszych Aniołów Stróżów ( modlitwą dowolną), żeby spotkały się z Aniołami naszych współmałżonków i każdą inną osobą”  i aby  się „dogadały” i pomogły w odnowieniu więzi duchowej ze współmałżonkiem, teściową, matką itd. Chętnie przyłączyliśmy się do tej akcji i zachęcamy inne Sycharki, aby tak zrobiły. Ustaliliśmy  „dyżury modlitewne”  za siebie nawzajem, do następnego spotkania. Powitaliśmy również  w naszym gronie panią psycholog Barbarę  ze Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, która w miarę swoich możliwości będzie uczestniczyła w  naszych comiesięcznych spotkaniach. W spotkaniu uczestniczyło 13 osób.

11.08.2012 odbyło się kolejne spotkanie Wspólnoty Sychar we Wrocławiu.  W spotkaniu uczestniczyło 10 osób. Rozważaliśmy słowa Pisma Św. ( Łk.1.26-38) i zastanawialiśmy się czym dla nas jest zgoda z wolą Bożą. Dziękujemy za świadectwo Ani i Jarka, którzy przeszli kryzys i wrócili do siebie. Pamiętamy o nich w swojej modlitwie. Pamiętamy również o modlitwie w intencji naszego nowego duszpasterza, którego powitamy 08.09 na naszym spotkaniu. Ojcu Witoldowi mówimy Bóg zapłać i życzymy wiele łask Bożych.

Kronika