Ognisko Wrocław – Parafia św. Ignacego Loyoli, ul. W. Stysia 16

Parafia
Spotkania w Parafii pw. Św. Ignacego Loyoli we Wrocławiu, ul. Wincentego Stysia 16 - w drugą sobotę miesiąca rozpoczynają się o godz. 15:00 Mszą Św. w intencji ratowania małżeństw. Duszpasterzem wspólnoty jest o. Jan Konior SJ. Parafia pw. Św. Ignacego Loyoli >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

W dniu 10 grudnia bieżącego roku o godzinie 15.00 w parafii św. Ignacego Loyoli na ulicy Stysia we Wrocławiu odbyło się kolejne spotkanie naszej Wspólnoty Trudnych Małżeństw „SYCHAR”. Na spotkaniu z racji VI rocznicy istnienia naszego Ogniska gościliśmy znamienitą osobę – JE Księdza Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego, który przewodniczył Eucharystii. W homilii zwrócił uwagę na Słowo Boże usłyszane w czasie Liturgii Słowa, które mówi o sile, o mocy, o potędze. Słowa św. Jana Chrzciciela miały moc skłaniania ku nawróceniu. To słowo moc, czy siła, czy potęga Boga ściśle wiąze się z naszą prośbą o miłosierdzie. Koronka do Miłosierdzia Bożego, to z jednej strony prośba, by ogarnęło nas Boże przebaczenie, ale miłosierdzie to coś znacznie więcej, niż tylko wybaczenie słabości. Miłosierdzie to też dostarczenie mocy, która na miejsce słabości wchodzi w ludzkie serce. Mówi o tym szczególnie psalm 40 w słowach: „Zaufałem Panu”. Bóg słyszy nasze wołanie szczególnie w chwilach dla nas trudnych. Bóg pochyla się nad nami i wydobywa nas „z dołu zagłady i z otchłani grzęzawiska.”. Im bardziej z grzęzawiska człowiek próbuje się wydostać, tym głębiej w nie wpada. Bóg w swoim miłosierdziu wydobywa nas z sytuacji, które po ludzku biorąc są bez wyjścia. Bóg „postawił moje stopy na skale”. Tą Skałą według św. Pawła jest Chrystus. Kiedy człowiek wychodzi z takiego „dołu zagłady” może oprzeć się na Chrystusie, na Jego Ewangelii, na Jego nauczaniu, na Jego przykazaniach, na Jego obecności, na Jego bliskości we Mszy św. W Psalmie 40 czytamy również, że „włożył w moje usta pieśń nową”, a więc usposobił moje usta do modlitwy. Miłosierdzie Boże zaczyna tworzyć z nas Wspólnotę. Psalm 40 kończy się słowami: „Oto idę, abym pełnił wolę Twoją, Panie.” Te słowa powtórzą się potem w liście do Hebrajczyków. Wspólnota taka jak nasza, która cyklicznie się spotyka po to, by się wspomagać razem, by przywoływać Miłosierdzie Boże, ale także po to, by iść i pełnić wolę Bożą, a więc by być znakiem dla świata, by być głosem Eliaszowym, by być głosem i znakiem wiary w dar Sakramentu Małżeństwa. Musimy być świadkami, bo prawda bez świadków się nie ostanie. Potrzebni dzisiaj są świadkowie na miarę św. Jana Chrzciciela.
Po Eucharystii na spotkaniu w salce na V piętrze ugościliśmy księdza Biskupa. Mieliśmy okazję podzielić się refleksjami na temat tego, czym jest dla nas bycie we Wspólnocie Trudnych Małżeństw „Sychar”. Ksiądz Biskup przytoczył historię ze swego życia, zachęcając nas do tego, byśmy byli odważnymi świadkami naszej wiary wobec innych, ponieważ każde spotkanie z drugim człowiekiem w duchu wiary, może być owocne dla obydwu stron. Na zakończenie zrobiliśmy wspólne zdjęcie z księdzem Biskupem.

Kronika