Ognisko Wrocław – Parafia św. Ignacego Loyoli, ul. W. Stysia 16

Parafia
Spotkania w Parafii pw. Św. Ignacego Loyoli we Wrocławiu, ul. Wincentego Stysia 16 - w drugą sobotę miesiąca rozpoczynają się o godz. 15:00 Mszą Św. w intencji ratowania małżeństw. Duszpasterzem wspólnoty jest o. Jan Konior SJ. Parafia pw. Św. Ignacego Loyoli >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy
                  Spotkanie WTM „Sychar”, odbyło się 12 listopada. Eucharystii przewodniczył O. Tomasz, który w czasie homilii rozważał przypowieść o ubogiej wdowie, zawartą w Ewangelii św. Łukasza. Ewangelista z racji swojej lekarskiej profesji starał się przedstawić Boga jako Miłosiernego Ojca, któremu niezwykle zależy na nas wszystkich.
Przedstawiona w przypowieści wdowa jest całkowicie zdana tylko na siebie. To tworzy dla niej sytuację całkowitej zależności. I ona wybiera kogoś wyjątkowego na swojego obrońcę. W Starym Testamencie przedstawiona jest podobnie Noemi, wdowa, która bardzo pokochała obydwie swoje synowe. Umarł jej mąż i synowie i wtedy te trzy kobiety zależne są od siebie.
Uboga wdowa z Ewangelii przychodzi do sędziego, który jest niezależny. Jezus go nazwał niesprawiedliwym sędzią. Nie wiemy z jakich powodów idzie do niego. Widzimy jak ta zależność w której się znalazła, została całkowicie wykorzystana przez jej kobiece, szlachetne serce. Umiała być absolutnie, do końca wytrwała. Przyszła do sędziego prosząc go, by ją obronił przed przeciwnikiem. Przez pewien czas ten niesprawiedliwy sędzia nie chciał tego uczynić. Na tym przykładzie możemy zobaczyć jak pozycja społeczna wpływa na zachowanie człowieka. Jak często wydajemy niesprawiedliwy osąd o sprawie, o człowieku o którym nie mamy całkowitego oglądu. Tylko Bóg jest sprawiedliwym Sędzią.
Św. Łukasz pokazuje nam 2 postacie: sędziego i wdowy. Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę, gdy przyjdzie? W modlitwie potrzeba dwóch rzeczy: szczerości i wytrwałości. Z tą szczerością i wytrwałością warto przychodzić do   Jezusa, by mówić Mu: Jezu, daj mi wyjść poza moje ograniczenie. Ojciec Tomasz na zakończenie przytoczył ciekawe opowiadanie o królu i staruszce, aby jeszcze bardziej uzmysłowić nam, że wobec Jezusa mamy zawsze stawać w szczerości i otwartości serc.
Po Eucharystii na spotkaniu Andrzej przy pomocy prezentacji przybliżył nam i wyjaśnił w jaki sposób ma się w naszym życiu dokonać przyjęcie Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Przede wszystkim mamy sobie zdać sprawę Komu zawierzamy nasze życie, nasze sprawy, wszystkie obszary i dziedziny naszego życia. Dowiedzieliśmy się również czym charakteryzują się ludzie niewierzący, czym ci, którzy praktykują, ale nie wierzą oraz ci, którzy są głęboko wierzący.
Na zakończenie odmówiliśmy wspólnie modlitwę, powierzając siebie i swoje życie Jezusowi.
          Zachęcamy do odsłuchania homilii i zapoznania się z prezentacją: intronizacja.
Kronika