Ognisko Wrocław – Parafia św. Ignacego Loyoli, ul. W. Stysia 16

Parafia
Spotkania w Parafii pw. Św. Ignacego Loyoli we Wrocławiu, ul. Wincentego Stysia 16 - w drugą sobotę miesiąca rozpoczynają się o godz. 15:00 Mszą Św. w intencji ratowania małżeństw. Duszpasterzem wspólnoty jest o. Jan Konior SJ. Parafia pw. Św. Ignacego Loyoli >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Na ostatnim spotkaniu, które odbyło się 8 października Ojciec Maciej w swojej homilii zwrócił nam uwagę na Słowo Boże z Ewangelii „Błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je.” Starajmy się tak słuchać Słowo Boże tak, by nasze serce pałało i „lampa” naszego serca zapaliła się oświetlając drogę nie tylko nam, ale również tym, którzy idą z nami. Chodzi tu nie tylko o słuchanie, ale i zachowywanie czyli wzięcie sobie do serca, wcielenie w życie tych słów, które słuchamy. To jest właśnie zapalenie lampy, która jest w naszym sercu. To w sercu Maryi od początku to serce się zapaliło,  kiedy Anioł powiedział jej pierwsze słowa. „A Maryja chowała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu” – tak pisze św. Łukasz. Słucha i rozważa, to znaczy, że Słowo, które słyszy wchodzi w jej serce. I temu Słowu, które wchodzi Ona potrafi podporządkować całe swoje życie. Maryja jest Błogosławioną, ale również Błogosławieni są ci, którzy słuchają Słowa Bożego. To Słowo w nich wchodzi, to Słowo w nich żyje, to Słowo w nich pracuje, to Słowo zachowują, żyją tym Słowem.
Jezus na pustyni był kuszony przez diabła. Diabeł mówił Mu, by z kamienia zrobił chleb. „Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym Słowem, które pochodzi z ust Bożych.” Człowiek żyje Słowem, które mówi Bóg. Słowo Boże daje nam życie duchowe. Błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego, to Słowo w nich wchodzi, to Słowo zachowują, żyją tym Słowem.
Po Mszy i Adoracji przeszliśmy do salki na V piętrze i po modlitwie i przedstawieniu się rozpoczęliśmy pracę nad odpowiedzią na pytanie „Czy i jak przygotowujesz się do przeżycia Mszy Świętej”. Podzieliliśmy się na 4 grupy i każda z nich indywidualnie dyskutowała i przygotowywała odpowiedzi na postawione przed nami pytanie. Po 30 min zebraliśmy się i efekty naszej pracy w grupach wypisaliśmy na tablicy.

Oto sprawy o które staramy/powinniśmy się starać, aby godnie i owocnie przeżyć Eucharystię:
1. Zadbanie o stan łaski uświęcającej
2. Zastanowienie się nad naszą intencją
3. Zadbanie o post eucharystyczny
4. Przeczytanie czytań na dany dzień
5. Zadbanie o wygląd zewnętrzny
6. Staranie o punktualne przybycie
7. Wyciszenie się przed przyjściem
8. Przybycie ok 5 min wcześniej aby się przygotować do Mszy
9. Zastanowienie się nad moim darem na Eucharystię
10. rachunek sumienia przed spowiedzią powszechną
11. Wyłączenie telefonu kom.
12. Przygotowanie pieniędzy na tacę
13. Modlitwa w intencji kapana i obecnych o dobre, godne i owocne przeżycie Eucharystii

Po podsumowaniu każdy z nas przez chwilę zastanawiał się, co powinien zmienić w swoim przygotowaniu do Mszy Świętej.

Kronika