Ognisko Wrocław – Parafia św. Ignacego Loyoli, ul. W. Stysia 16

Parafia
Spotkania w Parafii pw. Św. Ignacego Loyoli we Wrocławiu, ul. Wincentego Stysia 16 - w drugą sobotę miesiąca rozpoczynają się o godz. 15:00 Mszą Św. w intencji ratowania małżeństw. Duszpasterzem wspólnoty jest o. Jan Konior SJ. Parafia pw. Św. Ignacego Loyoli >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

11 czerwca 2016 na naszym spotkaniu WTM „SYCHAR” w czasie homilii Ojciec Maciej, Opiekun duchowy naszego ogniska zwrócił uwagę na postać biblijnego św. Barnaby, który jak się wydaje jest nie bardzo znany ludziom. Jego pierwotne imię, to Józef, ale Apostołowie dali mu imię Barnaba, co oznacza „Syn Pocieszenia”, czyli ten, który daje dobre rady, który dodaje otuchy. Musimy więc popatrzeć na postać Barnaby i spróbować zaczerpnąć coś z jego duchowości. To właśnie Barnaba przygarnął Szawła z Tarsu w momencie, gdy został dotknięty łaską Bożą.

Po Eucharystii Ojciec Maciej podczas konferencji mówił nam o Różańcu w jaki sposób go odmawiać, żeby nie stał się „pustosłowiem i mantrą”, a budowaniem relacji z Bogiem i kontemplacją Słowa Bożego. Wzór możemy zaczerpnąć z metody odmawiania Różańca przez Domowy Kościół. Żeby lepiej wejść w rozważanie poszczególnych Tajemnic, w czasie każdej „zdrowaśki” po słowie Jezus staramy się zrobić dopowiedzenie. Czyli na przykład przy tajemnicy Śmierci na Krzyżu Pana Jezusa mówimy: „Jezus, który jest naszym Zbawicielem” i dalej odmawiamy Święta Maryjo” do kolejnego Zdrowaś Maryjo i słowa „Jezus – który oddał za nas życie.”

Kolejnym punktem konferencji było tzw. „ABC Liturgii”. Pierwsza część dotyczyła słowa „Amen” czyli „Niech się tak stanie.” W Liturgii Eucharystycznej mówimy je kilkakrotnie po modlitwie kapłana i wtedy  musimy sobie uświadomić jak bardzo ważne jest zakończenie właśnie tych modlitw słowem „Amen”.

W ostatniej części Ojciec Maciej z troską zwrócił się do nas, bo leży Mu na sercu nasz rozwój duchowy. Zaapelował do nas, abyśmy nie trwali w stagnacji, ale starali się pracować nad sobą czytając Słowo Boże, rozważając teksty, które Ojciec przygotowuje nam z miesiąca na miesiąc i wdrażając je w życie.

Treść homilii i konferencji dostępne są na stronie internetowej naszego ogniska.

Kronika