Ognisko Wrocław – Parafia św. Ignacego Loyoli, ul. W. Stysia 16

Parafia
Spotkania w Parafii pw. Św. Ignacego Loyoli we Wrocławiu, ul. Wincentego Stysia 16 - w drugą sobotę miesiąca rozpoczynają się o godz. 15:00 Mszą Św. w intencji ratowania małżeństw. Duszpasterzem wspólnoty jest o. Jan Konior SJ. Parafia pw. Św. Ignacego Loyoli >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Na spotkanie, które odbyło się w dniu 19 września 2015 zjawiło się około 35 osób.

Spotkanie rozpoczęliśmy Koronką do Miłosierdzia Bożego, następnie Ojciec Maciej odprawił mszę świętą, podczas której wygłosił homilię.  Po Mszy św. odbyła się adoracja przed Najświętszym Sakramentem oraz indywidualne błogosławieństwa naszego Pana – Jezusa Chrystusa.

Następnie udaliśmy się do salki na 5 piętrze, aby dzielić się swoimi „doświadczeniami”. W tym miesiącu mieliśmy zaszczyt oglądać prezentację naszej koleżanki Joanny. Jeśli prelegentka się zgodzi, prezentacja zostanie umieszczona podczas aktualizacji tego wpisu.

Praca w grupach miała za zadanie odpowiedzieć na pytanie kończące prezentację – „Co możemy zrobić aby Panu Bogu pomóc być obecnym w naszym życiu? ”

Oto niektóre odpowiedzi: przy wątpliwościach być przy Panu Bogu;

trzymać się sakramentów;
przystępować do spowiedzi;
nie przeszkadzać Panu Bogu;
nie zabraniać przychodzić Jego miłości;
wola Boga jest „najlepsza”, Pan Bóg szykuje dla nas „najlepsze” rzeczy z możliwych;
słuchać Pana Boga;
zawierzyć Jemu;
uczyć się rozpoznawać wolę Bożą;
„Bóg działa w obszarze niemożności człowieka”;
trzeba być w łasce uświęcającej;
trzeba pragnąć nawracać się – wzmacniać Ducha;
zaufać znakom, które Pan Bóg na naszej drodze stawia;
chcieć być uzdrowionym;
prosić Pana Jezusa;
napełnić się Duchem Świętym;
czuwać i nie tracić pokoju i miłości.

Na zakończenie dostaliśmy do przeanalizowania tekst Ewangelii z 25 Niedzieli Zwykłej – Rok „B”. Jest to Ewangelia – Mk 9, 30 – 37. Stawia ona przed nami osobę Pana Jezusa, który naucza kolejny raz swoich najbliższych uczniów trudnej prawdy o czekającej Go męce oraz o pokorze dziecka, koniecznej w życiu Jego ucznia.

Homilia

Kronika