Ognisko Wrocław – Parafia św. Ignacego Loyoli, ul. W. Stysia 16

Parafia
Spotkania w Parafii pw. Św. Ignacego Loyoli we Wrocławiu, ul. Wincentego Stysia 16 - w drugą sobotę miesiąca rozpoczynają się o godz. 15:00 Mszą Św. w intencji ratowania małżeństw. Duszpasterzem wspólnoty jest o. Jan Konior SJ. Parafia pw. Św. Ignacego Loyoli >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Kochani!

10 października odbyło się kolejne spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw „Sychar”. W czasie Mszy św. Ojciec Maciej wyjaśnił nam na czym mamy koncentrować się w naszym codziennym życiu, aby ono przynosiło konkretne i dobre owoce. Wiadomo, że wedle starego powiedzenia raz jesteśmy na wozie, a raz pod wozem, czyli ma to kształt swoistej sinusoidy.

Ojciec zobrazował nam to w formie tak zwanej kreski pod którą mieszczą się wszystkie upadki czyli nasze grzechy. Powyżej zaś znajduje się wszystko to, co prowadzi nas do zbawienia, a więc Sakramenty, modlitwa, Słowo Boże. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby koncentrować swoją uwagę wokół tych rzeczy, które znajdują się nad kreską.

Tutaj Ojciec Maciej podkreślił rolę i znaczenie zwłaszcza Słowa Bożego w naszym życiu. Jest ono na tyle ważne, że powinniśmy karmić się nim codziennie i nieustannie. To Słowo Boże powinno nas przenikać wręcz. Z Niego powinniśmy czerpać, aby przynosić owoce w postaci naszej większej dojrzałości wewnętrznej. Znajomość Słowa Bożego jest bardzo istotna.

Po Mszy świętej i krótkiej Adoracji Najświętszego Sakramentu mieliśmy spotkanie w salce na górze. Ojciec Maciej przygotował dla nas pytania do refleksji nad Słowem Bożym związanym z czytaniami z nadchodzącej niedzieli. Wpięciu grupach pochyliliśmy się nad odpowiedzią Jezusa do którego przyszedł młody człowiek z pytaniem co ma czynić, aby osiągnąć życie wieczne. Jezus udzielił mu wyczerpującej odpowiedzi. Pokazał iż najistotniejszą rzeczą, jest miłość względem drugiego człowieka.

Ela

Homilia

Kronika