Ognisko Wrocław – Parafia św. Ignacego Loyoli, ul. W. Stysia 16

Parafia
Spotkania w Parafii pw. Św. Ignacego Loyoli we Wrocławiu, ul. Wincentego Stysia 16 - w drugą sobotę miesiąca rozpoczynają się o godz. 15:00 Mszą Św. w intencji ratowania małżeństw. Duszpasterzem wspólnoty jest o. Jan Konior SJ. Parafia pw. Św. Ignacego Loyoli >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

10.01. 2015 odbyło się spotkanie Ogniska Sychar, w którym uczestniczyło ok. 25 osób.  Spotkanie zostało rozpoczęte koronką do Miłosierdzie Bożego następnie została odprawiona Msza Św. Podczas  kazania na Mszy Św. Ojciec Maciej nawiązał do miłości bliźniego. Jeżeli mamy w nienawiści brata nie możemy deklarować, że Bóg jest na pierwszym miejscu (nawiązanie do pierwszego czytania 1 J4,19-5,4). Trudne są to słowa mając na uwadze sytuacje, które przeżywamy w naszych małżeństwach. Jeszcze dalej  Św Jan mówi nam, że przykazania są łatwe. Tylko wtedy kiedy jesteśmy w Komunii z Panem Jezusem. Nawiązując do Ewangelii Łk 4, 14-22a Ojciec Maciej powiedział, iż jeżeli zaufamy Panu Jezusowi zostaniemy uzdrowieni ze swoich słabości i grzechów. Ale musimy się do nich przyznać i wtedy  Pan Jezus na którym spoczywa Duch Św  ubogim przyniesie dobrą nowinę,  więźniom ogłosi wolność, a niewidomym przejrzenie… Więc należy to zrobić już dzisiaj, aby ten rok 2015 był dla nas ROKIEM ŁASKI od PANA. Przyjęliśmy z radością w sercu życzenia, aby ten rok właśnie taki był. Na spotkaniu w salce katechetycznej rozważaliśmy w grupach Ewangelię na Niedzielę Chrztu Pańskiego Mk1,6b – 11. Podzielni byliśmy na cztery grupy i  odpowiedzieliśmy na pytania: czy jesteśmy tak jak Jan świadomi wielkości przychodzącego do nas Jezusa? Czy jest w nas pokora i uniżoność w postawie wobec Niego, który przecież jest Panem tego świata? Ale też czy jest w nas oczekiwanie na ten chrzest Duchem świętym, którego On chce nam udzielić? Ten sam Jezus i dziś przechodzi przez świat w mocy Ducha, czyniąc dobro aż po uzdrawianie i wyzwalanie ze zniewoleń. Czy spotkaliśmy  Go doświadczając tego? Co dobrego dla mnie uczynił ostatnimi czasy? Z czego uzdrowił? Z jakich zniewoleń uwolnił? Co chcielibyśmy Mu dziś oddać do uzdrowienia? Jakie zniewolenia ciągle nas jeszcze męczą i nie możemy sobie z nimi poradzić?

 

Kronika