Ognisko Wrocław – Parafia św. Ignacego Loyoli, ul. W. Stysia 16

Parafia
Spotkania w Parafii pw. Św. Ignacego Loyoli we Wrocławiu, ul. Wincentego Stysia 16 - w drugą sobotę miesiąca rozpoczynają się o godz. 15:00 Mszą Św. w intencji ratowania małżeństw. Duszpasterzem wspólnoty jest o. Jan Konior SJ. Parafia pw. Św. Ignacego Loyoli >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Wspólnota Sychar z Wrocławia wita inne Ogniska i dzieli się tym co było na spotkaniu we wrzesniu br.:)   W spotkaniu we wrześniu 13.09.14 uczestniczyło ok 33 osób. Na pierwszym powakacyjnym spotkaniu rozważaliśmy fragment z Pisma Św. -Lb 21,4b-9. Refleksja Ojca Macieja: „Po wprowadzeniu Narodu Wybranego z niewoli Egiptu, podczas wędrówki po pustyni miało miejsce to wydarzenie, o którym mowa w czytaniu z księgi liczb. Z powodu narzekań na Mojżesz i na Boga (na swoja wolność!), z powodu „marudzenia” Izraelitów, zesłał Bóg na nich węże. Tak jak się „znikąd” pojawiły, aby teraz je Bóg zabrał i w ten sposób, aby Naród Wybrany pozostał przy życiu, by nie wyginęli. Bóg wysłuchał ich, ale „po Bożemu”, Bożym sposobem! Nie pozbierał węży, aby nie kąsały, ale dał im na to kąsanie lekarstwo, dał antidotum. Mojżesz uczynił węża miedzianego, umieścił go na palu i rzeczywiście, kiedy ukąszony spojrzał na „węża z miedzi” pozostawał przy życiu. Bóg ma Swoje plany dla ludzi, ma Swoje sposoby  i swoje plany realizuje. Tylko „naiwni chrześcijanie” chcieliby, aby nie było na świecie zła, aby nie było „śmiertelnego kąsania”. O słodka naiwności! Zło jest i najprawdopodobniej będzie- niestety!- ale … jest na to antidotum, jest lekarstwo.” Nad tym właśnie antidotum „sycharki” podzielone na 6 grup się zastanawiały. I tym chcą podzielić się  z całym środowiskiem Sycharowskim: Otóż: skoro naszym antidotum na zło tego świata (węże) jest Jezus Chrystus to trzeba Go mieć w sercu, posiadać, a nie miewać od czasu do czasu – stąd wniosek, iż stan bycia w Łasce Uświęcającej ma być dla nas stanem constans. Służy temu trwanie przy Sakramentach Św., w szczególności: – możliwie jak najczęstsze, pełne uczestnictwo we Mszy Św (jak jesteś zaproszony na ucztę to posilaj się z suto zastawianego Stołu Pańskiego); – regularna i dobrze przeżyta Spowiedź Św., poprzedzona właściwym przygotowaniem  zgodnie z katechetycznymi warunkami „dobrej spowiedzi”, wskazane u stałego spowiednika bądź kierownika duchowego, –  częsta audiencja u Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie Ołtarza – Adoracja; – regularna modlitwa (pacierz rano, a wieczorem połączony z codziennym rachunkiem sumienia, a także Różaniec, Koronka do Bożego Miłosierdzia, nowenny (Nowenna Pompejańska), litania, psalmy, bo gdy nie ma modlitwy to Twój Duch nie został nakarmiony tzn. że wegetujesz, a nie żyjesz, co oznacza konsekwencji – śmierć duchową!!! – regularne posilanie się słowem Bożym, Ewangelią, którą Jezus Chrystus przyniósł na świat; – inna lektura duchowa, czytanie prasy katolickiej, słuchanie konferencji (np. ks Dziewieckiego, ks. Pawlukiewicza, naszego Ojca Macieja opiekuna ogniska wrocławskiego) i oglądanie filmów o tematyce religijnej, – zakotwiczenie we wspólnocie np. Sychar bądź  innej (a także: rekolekcje, wakacje z Bogiem, wyjazdy integracyjne, korzystanie z forum Sycharu); – spotkania nieformalne z ” sycharkami”, telefony do przyjaciela i do „pogotowia duchowego”, którym dla nas jest Ojciec Maciej – Opiekun wspólnoty; – inne praktyki duchowe, np. wzmacnianie Ducha  poprzez uczestniczenie w programie 12 kroków; post; – praktykowanie dobrych uczynków wobec bliźnich, błogosławieństwo i przebaczenie naszym winowajcom; Co nam przeszkadza w skutecznym korzystaniu z „antidotum”? – nasze lenistwo i „niechciejstwo”, brak cierpliwości i zniechęcenie gdy nie widzimy owoców naszych działań, albo gdy nie „czujemy Boga” (my nie jesteśmy od przynoszenia owoców tylko od starań o nie!). Więcej  można przeczytać  na stronie Wspólnoty pod adresem: http://sychar.org/2014/09/19/ku-pokrzepieniu-serc/

Kronika