Ognisko Wrocław – Parafia św. Ignacego Loyoli, ul. W. Stysia 16

Parafia
Spotkania w Parafii pw. Św. Ignacego Loyoli we Wrocławiu, ul. Wincentego Stysia 16 - w drugą sobotę miesiąca rozpoczynają się o godz. 15:00 Mszą Św. w intencji ratowania małżeństw. Duszpasterzem wspólnoty jest o. Jan Konior SJ. Parafia pw. Św. Ignacego Loyoli >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Nasze spotkanie 12.04 rozpoczęło się  Koronką do Miłosierdzia Bożego, następnie Ojciec Maciej odprawił Mszę Św. w intencji trudnych małżeństw czyli małżeństw w kryzysie. Podczas homilii Ojciec Maciej nawiązał do Ewangelii (J11, 45-67), w której to jest mowa o decyzji jaką podjęli wyżsi kapłani i faryzeusze, aby zabić Pana Jezusa ponieważ stał się dla nich niewygodny. Wielu żydów jednak, kiedy zobaczyli znaki czyli co Pan Jezus uczynił – uwierzyło w niego. Postawili wszystko na Niego i żyli zgodnie z wiarą. A wiarę można poznać po owocach. Często tak jest, ze „owocem” życia z wiarą jest Pogoda Ducha, która jest widoczna u „sycharków”. To jest Boży dar, który powinniśmy pogłębiać poprzez modlitwę i powierzenie swojego życia Panu Jezusowi. Pan Jezus umarł za naród i za wszystkich ludzi. Umarł i Zmartwychwstał za grzechy wszystkich i nie tylko za naród, ale aby wszystkie dzieci Boże zgromadzić w jedno. Bo ważna jest jedność… Jedność małżeńska, jedność w wychowaniu dzieci to jest zawarte w Piśmie Św. „teraz nie dwoje, ale jedno”. Na spotkaniu w salce katechetycznej tematem był fragment Listu do rodzin Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji rodzin 1994r – bezinteresowny dar z samego siebie – miłość jest wymagająca. Pytania do refleksji: jakie uczucia towarzyszą mi w momencie, gdy daję coś bezinteresownie? Jak rozumiem i jak realizuje w życiu miłość wymagającą? Czy w miłości są „granice”? Czy miłość, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i we wszystkim pokłada nadzieję, to miłość naiwna?

Kronika