Ognisko Wrocław – Parafia św. Ignacego Loyoli, ul. W. Stysia 16

Parafia
Spotkania w Parafii pw. Św. Ignacego Loyoli we Wrocławiu, ul. Wincentego Stysia 16 - w drugą sobotę miesiąca rozpoczynają się o godz. 15:00 Mszą Św. w intencji ratowania małżeństw. Duszpasterzem wspólnoty jest o. Jan Konior SJ. Parafia pw. Św. Ignacego Loyoli >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Na spotkaniu 8. 03 było nas ok 30 „sycharków”. Spotkanie rozpoczęło się Msza Św. Podczas homilii Ojciec Maciej wyjaśnił nam jaki jest plan Pana Jezusa na nasze Zbawienie. Otóż nawet największy grzesznik ma prawo powrotu z mroku do Światła. Nie należy nikogo przekreślać, bo pan Jezus nikogo nie przekreślał. Ale do rozmowy z faryzeuszami Pan Jezus używał argumentu, nie dał się zwieść:” lekarz nie jest potrzebny zdrowym, lecz chorym. Nie przyszedłem wzywać do nawrócenia sprawiedliwych, ale grzeszników” – nawiązanie do Ewangelii (Łk 5,27-32).  My możemy tylko wtedy wejść w dialog, kiedy mamy moc Bożą, kiedy jesteśmy przepełnieni Słowem Bożym i jesteśmy w stanie łaski uświęcającej. Po Eucharystii i po Adoracji było spotkanie w salce katechetycznej. Tematem przewodnim spotkania była nasza pustynia: czy potrzebujemy jej i czym ona jest w naszym życiu? – nawiązanie do niedzielnej Ewangelii (Mt 4, 1-11). Spotkanie  zakończyło się „agapą” i wspólnym dzieleniem się swoimi doświadczeniami.

Kronika