Ognisko Wrocław – Parafia św. Ignacego Loyoli, ul. W. Stysia 16

Parafia
Spotkania w Parafii pw. Św. Ignacego Loyoli we Wrocławiu, ul. Wincentego Stysia 16 - w drugą sobotę miesiąca rozpoczynają się o godz. 15:00 Mszą Św. w intencji ratowania małżeństw. Duszpasterzem wspólnoty jest o. Jan Konior SJ. Parafia pw. Św. Ignacego Loyoli >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

11.01 odbyło się kolejne spotkanie Wspólnoty Sychar we Wrocławiu, w którym uczestniczyły 22 osoby. Podczas Mszy Św. , w trakcie homilii, Ojciec Maciej, wyjaśnił nam słowa Ewangelii ( Łk5,12-16). Mówił m.in. że „człowiek pokryty trądem” upadł na twarz przed Panem Jezusem gdyż uznał Go za swojego Boga. Nie jest łatwo mówić „Bądź wola Twoja”, tak jak to zrobił ten człowiek z Ewangelii. Decyzja o oczyszczeniu zapada od p. Boga –  ” Chcę! Bądź oczyszczony”. Na koniec P. Jezus poleca mu, aby wrócił do „ludzi zdrowych”, aby złożył ofiarę. . Jak to się ma do nas.. Modlimy się abyśmy zostali uzdrowieni, oczyszczeni np.o powrót współmałżonka. Uzdrowienie to proces tak jak w przypadku Mirki i Jurka – świadectwo na stronie: http://www.youtube.com/watch?v=AQIUzRFnIuE . Jeżeli  nastąpi uzdrowienie to otrzymujemy inne zadania.. Musimy nauczyć się nowej komunikacji, musimy nauczyć się bycia razem. Znajdujemy się w zupełnie innej rzeczywistości, tak jak ten człowiek uleczony z trądu, który zapewne musiał nauczyć się pracować ( do tej pory żebrał), musiał nauczyć się rozmawiać z ludźmi zdrowymi. Po Adoracji i po Błogosławieństwie indywidualnym odbyło się spotkanie w salce. Najpierw były ogłoszenia: co nowego wydarzyło się we Wspólnocie, poinformowanie przez Ojca Macieja o dostępie Sycharu na antenę Radia Rodzina i o rekolekcjach diecezjalnych  w marcu(21-23.03) z dr Mieczysławem Guzewiczem. W  drugiej części spotkania, w grupach zastanawialiśmy się nad słowami z Pisma Św. ( Iz 42,1-4.6-7). Odpowiadaliśmy na następujące pytania: Jak rozumiesz postawę Jezusa? Jak rozumiesz słowa, które odnoszą się do Jezusa, które Go charakteryzują: „Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej,  nie zgasi knotka o nikłym płomyku”, i dalej ” ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów…”. Jak Go w tym naśladujesz?

Kronika