Ognisko Wrocław – Parafia św. Ignacego Loyoli, ul. W. Stysia 16

Parafia
Spotkania w Parafii pw. Św. Ignacego Loyoli we Wrocławiu, ul. Wincentego Stysia 16 - w drugą sobotę miesiąca rozpoczynają się o godz. 15:00 Mszą Św. w intencji ratowania małżeństw. Duszpasterzem wspólnoty jest o. Jan Konior SJ. Parafia pw. Św. Ignacego Loyoli >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Kolejne spotkanie Wspólnoty Sychar odbyło się 08.02.14. Uczestniczyło w nim ok. 35 osoby. Najpierw podczas homilii Ojciec Maciej zadał nam pytanie do I czytania (I Krl3, 4-13): gdyby P. Bóg zwrócił się do nas i zadał nam pytanie: co byś chciał? (analogia do króla Salomona), większość z nas zapewne chciałoby, aby wszystko ułożyło się w małżeństwie.. Salomon był mądrym królem. Najpierw dziękował, a potem poprosił o mądrość bo nie wiedział jak ma się zachować, jak sobie poradzić. P. Bóg wysłuchał jego prośby. A my o co powinniśmy prosić? Czy o to, aby współmałżonek wrócił? Ojciec Maciej zachęcił nas, aby w swojej modlitwie przede wszystkim modlić się o to, aby być w jedności z P. Jezusem,  aby trzymać się blisko Niego i aby nie było takiej rzeczy, pokusy, która oddzieliłaby nas od Pana. A Ewangelia?(Mk6, 30-34) Ewangelia mówi nam, że Pan Jezus jest troskliwym pasterzem, który poprowadzi bezpiecznie swoje owce , bo one mu ufają. I to jest ta właściwa, jedyna i słuszna droga. Więc tak jak Salomon prośmy Pana Jezusa, aby dał nam „światło na jeden krok”…

Kronika