Ognisko Wrocław – Parafia św. Ignacego Loyoli, ul. W. Stysia 16

Parafia
Spotkania w Parafii pw. Św. Ignacego Loyoli we Wrocławiu, ul. Wincentego Stysia 16 - w drugą sobotę miesiąca rozpoczynają się o godz. 15:00 Mszą Św. w intencji ratowania małżeństw. Duszpasterzem wspólnoty jest o. Jan Konior SJ. Parafia pw. Św. Ignacego Loyoli >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Na spotkaniu 09.11.13 było nas 20 osób.  Msza Św.  „sycharowska” zbiegła się za świętem Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej i do tego święta Ojciec Maciej nawiązał w swojej homilii. Pytał nas: czy Jesteśmy Świątynią Bożą, w której mieszka Duch Św., Bóg Ojciec i Syn Boży? W każdym z nas jest Boży pierwiastek.. Jednak często patrzymy tylko na cechy zewnętrzne naszego ciała, a zapominamy o tym co jest wewnątrz – o duszy. I dopiero po śmierci przypominamy sobie o niej, bo ciało się skończy, ale dusza jest nieśmiertelna. W nawiązaniu do Ewangelii dnia J. 2,13-22 Ojciec Maciej zapytał nas czy przypadkiem Pan Jezus nie mógł łagodniej zachować się w Świątyni w Jerozolimie? Bo przecież obraz Pana Jezusa niosącego owieczkę, opowiadającego o miłosiernym Samarytaninie, litującego się nad słabym jest nam bliższy.. Ale Pan Jezus tutaj musiał się tak zachować i zrobił to z gorliwości o poszanowanie „domu swojego Ojca”. Ile my musimy się nauczyć od Pana Jezusa, aby wykazać się gorliwością o Świątynię Bożą, aby Panu Bogu było w nas dobrze. Po Mszy Św uczestniczyliśmy w krótkiej Adoracji, a następnie udaliśmy się do salki  na spotkanie. W czasie spotkania Ojciec Maciej zapoznał nas z ewangelią na niedzielę 10.11.2013 i zadał  pytanie: Czy zdajemy sobie sprawę, w powadze i nieraz dramacie sytuacji, że umrzemy i po śmierci czeka nas tylko dwojaka rzeczywistość: albo wieczne potępienie albo wieczna szczęśliwość w niebie? Bycie z Bogiem na wieki w szczęściu i radości. I nie ma trzeciej alternatywy. Jest to najpoważniejsza sprawa „albo – albo” dla życia wiecznego lub wiecznego potępienia. Przeczytaliśmy co o piekle mówi Katechizm Kościoła Katolickiego – 1033, 1034, 1035, 1036, 1037.  Idąc do sedna spotkania zadaliśmy sobie kolejne pytanie: Moje spojrzenie na wieczność już teraz, jak je realizuję? Bóg jest Bogiem żywych – wszyscy dla Niego żyją! Nie dla żony, nie dla dzieci, nie dla rodziny, pracy czy pieniędzy. Oczywiście nie wyklucza jedno drugiego, ale celem jest Bóg.

Kronika