Ognisko Wrocław – Parafia św. Ignacego Loyoli, ul. W. Stysia 16

Parafia
Spotkania w Parafii pw. Św. Ignacego Loyoli we Wrocławiu, ul. Wincentego Stysia 16 - w drugą sobotę miesiąca rozpoczynają się o godz. 15:00 Mszą Św. w intencji ratowania małżeństw. Duszpasterzem wspólnoty jest o. Jan Konior SJ. Parafia pw. Św. Ignacego Loyoli >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Na kolejnym naszym spotkaniu  – 8.12.12 – uczestniczyły 23 osoby. Podczas Mszy Św. Ojciec Maciej rozjaśnił nam słowa z pierwszego czytania (Rdz. 3,9 – 15) oraz słowa Ewangelii (Łk. 1,26 – 38). Podczas kazania zastanawialiśmy się nad tym: dlaczego Bóg nas szuka, skoro wie gdzie jesteśmy. Analogia do pierwszego czytania. Kiedy zrobimy coś złego (zgrzeszymy), podobni jesteśmy do Adama, chowamy się przed Bogiem (jak Adam) i oskarżamy innych (jak Adam Ewę). A Pan Bóg niestrudzenie się nami opiekuję i nas szuka – jak Adama –  „Gdzie jesteś?”. Bóg nas szuka, w relacji z Nim. On nie chce nas stracić i dlatego nas nieustannie poszukuje. Jeżeli „staniemy w prawdzie”, Bóg nas odnajdzie. Aby nam dopomóc, Bóg daje nam Jezusa (potomka Maryi), który dodaje nam odwagi. Pan Bóg stworzył nas do miłości i w miłości powinniśmy realizować swoje życie. Na spotkaniu w salce powitaliśmy parę nowych „sycharków”, usłyszeliśmy ich historię; i w kontekście ich historii Ojciec Maciej zadał pytanie, które wywołało u nas burze mózgu: „Czy wolno z Panem Bogiem się kłócić? Nie tylko wolno, ale nawet trzeba – tak określił nasz Duszpasterz – jeżeli tak odczuwamy i takie mamy przeżycia. Bóg jest naszym Ojcem więc możemy Mu wszystko powiedzieć co nam w „duszy gra”, ale zawsze na modlitwie w relacji z nim. Tak tworzy się relacja przyjaźni pomiędzy nami, a Bogiem w oparciu o szczerość i prawdziwość naszych spotkań. To Bóg powinien być zawsze na pierwszym miejscu. W drugiej części naszego spotkania analizowaliśmy artykuł pt. „Prawda i mity o przebaczeniu”. całość tego artykułu można przeczytać na stronie: http://www.deon.pl/inteligentne-zycie/poradnia/art,67,prawda-i-mity-o-przebaczeniu,strona,1.html

 

  

 

Kronika